Problemi sa potrošnim materijalom

Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača

Da biste rešili ovaj problem, kupite kertridž sa ispravnim regionom koji se podudara sa regionom štampača ili kupite globalni kertridž.

Regioni štampača i kertridža za štampanje

Region

Numerički kôd

Globalni ili nedefinisan region

0

Severna Amerika (Sjedinjene Američke Države, Kanada)

1

Evropska ekonomska oblast, Zapadna Evropa, Nordijske zemlje, Švajcarska

2

Azija i Pacifik

3

Latinska Amerika

4

Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika

5

Australija, Novi Zeland

6

Nevažeći region

9


Napomena: Da biste pronašli postavke regiona štampača i kertridža za štampanje, odštampajte stranice testa kvaliteta. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Rešavanje problem > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark

Štampač je otkrio potrošni materijal ili deo koji nije proizvela kompanija Lexmark instaliran u štampaču.

Vaš Lexmark štampač je dizajniran tako da najbolje funkcioniše sa originalnim potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika.

Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koristi potrošni materijal i delovi nezavisnog proizvođača. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili povezane komponente.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Korišćenje potrošnog materijala ili delova nezavisnog proizvođača može da utiče na garanciju. Oštećenje uzrokovano upotrebom potrošnog materijala i delova nezavisnog proizvođača možda nije pokriveno garancijom.

Da biste prihvatili sve ove rizike i nastavili sa korišćenjem neoriginalnog potrošnog materijala ili delova u štampaču, uradite nešto od sledećeg:

Za modele štampača sa ekranom osetljivim na dodir, dvaput pritisnite dugme početak, pa dvaput pritisnite dugme nazad.

Za modele štampača bez ekrana osetljivog na dodir, istovremeno pritisnite X i dugme za biranje i zadržite 15 sekundi.

Ako ne želite da prihvatite ove rizike, uklonite potrošni materijal ili deo nezavisnog proizvođača iz štampača i instalirajte originalni Lexmark potrošni materijal ili deo. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark.

Za modele štampača sa ekranom osetljivim na dodir, ako štampač ne štampa nakon što dvaput pritisnete dugme početak, pa dvaput pritisnete dugme nazad, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

Za modele bez ekrana osetljivog na dodir, ako štampač ne štampa nakon što istovremeno pritisnete X i dugme za biranje i zadržite 15 sekundi, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Upotreba potrošnog materijala i brojači

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

 2. Izaberite deo ili potrošni materijal koji želite da resetujete.

 3. Da biste obrisali poruku, uradite jednu od sledećih stvari:

  • Za modele štampača sa ekranom osetljivim na dodir, dvaput pritisnite dugme početak, pa dvaput pritisnite dugme nazad.

  • Za modele štampača bez ekrana osetljivog na dodir, istovremeno pritisnite X i dugme za biranje i zadržite 15 sekundi.

 4. Napomena: Ako ne možete da resetujete brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite stavku na mesto kupovine.