Problemi sa mrežnom vezom

Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Proverite da li je štampač uključen.


Da li je štampač uključen?

Pređite na korak 2.

Uključite štampač.

Korak 2

Proverite da li je IP adresa štampača ispravna.

Napomene:

  • Saznajte IP adresu na početnom ekranu.
  • IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123.

Da li je IP adresa štampača ispravna?

Pređite na korak 3.

Unesite ispravnu IP adresu štampača u polje za adresu.

Korak 3

Proverite da li koristite podržani pregledač:

  • Internet Explorer verzija 11 ili novija

  • Microsoft Edge

  • Safari verzija 6 ili novija

  • Google ChromeTM verzija 32 ili novija

  • Mozilla Firefox verzija 24 ili novija


Da li je vaš pregledač podržan?

Pređite na korak 4.

Instalirajte podržani pregledač.

Korak 4

Proverite da li mrežna veza radi.


Da li mrežna veza radi?

Pređite na korak 5.

Obratite se administratoru.

Korak 5

Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem.


Da li su kablovske veze bezbedne?

Pređite na korak 6.

Proverite kablovske veze.

Korak 6

Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni.


Da li su veb proksi serveri onemogućeni?

Pređite na korak 7.

Obratite se administratoru.

Korak 7

Pristupite Embedded Web Server-u.


Da li se Embedded Web Server otvorio?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Nije moguće povezati štampač na bežičnu mrežu

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski.

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Automatski.

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.


Da li štampač može da se poveže na bežičnu mrežu?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Proverite da li je odabrana ispravna Wi-Fi mreža.

Napomena: Neki ruteri možda dele podrazumevani SSID.


Da li pokušavate da se povežete na ispravnu Wi-Fi mrežu?

Pređite na korak 3.

Odaberite ispravnu Wi-Fi mrežu i pređite na korak 2.

Korak 3

Proverite režim bežične bezbednosti.

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Režim bežične bezbednosti.

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.


Da li je odabran ispravan režim bežične bezbednosti?

Pređite na korak 4.

Odaberite ispravan režim bežične bezbednosti i pređite na korak 3.

Korak 4

Proverite da li ste uneli ispravnu lozinku za mrežu.

Napomena: Obratite pažnju na razmake, brojeve i velika slova u lozinci.


Da li štampač može da se poveže na bežičnu mrežu?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.