Problemi sa štampanjem

Zadaci štampanja nisu odštampani

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Iz dokumenta koji pokušavate da odštampate, otvorite dijalog Štampanje, a zatim proverite da li ste izabrali ispravni štampač.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. Proverite da li je štampač uključen.

 2. Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.

 3. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Proverite da li portovi rade i da li su kablovi dobro priključeni u računar i štampač.

  Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 4.

Korak 4

 1. Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 5.

Korak 5

 1. Uklonite upravljački program za štampač, a zatim ga ponovo instalirajte.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Na kontrolnoj tabli proverite da li se dokumenti prikazuju na listi Zadržani zadaci.

  Napomena: Ako dokumenti nisu navedeni, odštampajte dokumente pomoću opcija Odštampaj i zadrži.

 2. Odštampajte dokumente.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Zadatak štampanja možda sadrži grešku formatiranja ili nevažeće podatke. Izbrišite zadatak štampanja, a zatim ga pošaljite ponovo.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

Ako štampate sa Interneta, štampač možda očitava više naslova zadataka kao duplikate.

Za korisnike Windows-a
 1. Otvorite dijalog Željene postavke štampanja.

 2. Na kartici Štampanje i zadržavanje kliknite na Koristi štampanje i zadržavanje, a zatim kliknite na Čuvaj duplikate dokumenata.

 3. Unesite PIN, a zatim sačuvajte promene.

 4. Pošaljite zadatak štampe.

Za korisnike Macintosh-a
 1. Sačuvajte i drugačije imenujte svaki zadatak.

 2. Pošaljite zadatak pojedinačno.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 4.

Korak 4

 1. Izbrišite neke zadržane zadatke da biste oslobodili memoriju štampača.

 2. Odštampajte dokumente.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Proverite da li štampate na odgovarajućem papiru.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?

Pređite na korak 2.

Ubacite papir odgovarajuće veličine i tipa.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena: Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

 2. Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.

 3. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Proverite da li su fioke povezane.

  Više informacija potražite na stranici Povezivanje fioka.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se dokument štampa iz odgovarajuće fioke?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Sporo štampanje

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Uverite se da je kabl štampača dobro povezan u štampač i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Uverite se da štampač nije podešen na Tihi režim.

  • Sa kontrolne table dođite do stavke:

   Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Operacije uređaja > Tihi režim

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

 2. Rezoluciju podesite na 4800 CQ.

 3. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.
  • Na težem papiru se sporije štampa.
  • Na papiru koji je uži od formata Letter, A4 i Legal može sporije da se štampa.
 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

 1. Uverite se da postavke štampača za teksturu i težinu odgovaraju ubačenom papiru.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Tipovi medija

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

  Napomena: Na papirima grube teksture i veće težine može sporije da se štampa.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

Uklonite zadržane zadatke.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 7.

Problem je rešen.

Korak 7

 1. Uverite se da se štampač nije pregreva.

  Napomene:

  • Sačakajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja.
  • Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite u odeljku Izbor lokacije za štampač.
 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Problemi sa kvalitetom štampe

Kvalitet štampe je loš

Pronađite sliku na kojoj je prikazan problem sa kvalitetom štampe sličan vašem, a zatim kliknite na vezu ispod da biste prikazali korake za rešavanje problema.

Prazne ili bele stranice

Taman otisak

Duplirane slike

Siva pozadina ili pozadina u boji

Neispravne margine

Svetla štampa

Nedostajuće boje

Zamrljani otisak i fleke

Papir se gužva

Otisak je nakrivljen ili iskošen

Jedna boja ili crne slike

Stranica sadrži nejasan tekst

Isečen tekst ili slike

Toner se lako otire

Neravnomerna gustina štampe

Horizontalne tamne linije

Tamne vertikalne linije

Horizontalne bele linije

Vertikalne bele linije

Ponavljajući defekti

 

Prazne ili bele stranice

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.

 4. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

 5. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Taman otisak

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Obavite podešavanje boje.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, smanjite zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena: Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.


Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?

Pređite na korak 5.

Pređite na korak 6.

Korak 5

 1. Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Duplirane slike

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U fioku stavite papir ispravnog tipa.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se na otiscima pojavljuju senke?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira.
 2. Odštampajte dokument.


Da li se na otiscima pojavljuju senke?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Obavite Podešavanje boje.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se na otiscima pojavljuju senke?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.

 4. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

 5. Odštampajte dokument.


Da li se na otiscima pojavljuju senke?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Siva pozadina ili pozadina u boji

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Obavite Podešavanje boje.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.

 4. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

 5. Odštampajte dokument.


Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Neispravne margine

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Podesite vođice za papir u položaj koji odgovara stavljenom papiru.

 2. Odštampajte dokument.


Da li su margine ispravne?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira.
 2. Odštampajte dokument.


Da li su margine ispravne?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Svetla štampa

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Obavite Podešavanje boje.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena: Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Izaberite Postavke > Štampa > Kvalitet > Zatamnjenost tonera.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira.
 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

Proverite da li papir ima teksturu ili grubu završnu obradu.


Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?

Pređite na korak 5.

Pređite na korak 7.

Korak 5

 1. Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 7.

Problem je rešen.

Korak 6

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 7.

Problem je rešen.

Korak 7

 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.

 4. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

 5. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Nedostajuće boje

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Uklonite, a zatim umetnite kertridže za štampanje boje koja nedostaje.

 4. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

 5. Odštampajte dokument.


Da li neke boje nedostaju na otiscima?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Zamrljani otisak i fleke

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera.


Da li u štampaču ima curenja tonera?

Pređite na korak 2.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Korak 2

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Proverite da li se postavke veličine i tipa papira poklapaju sa ubačenim papirom.

  Napomena: Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.


Da li se postavke podudaraju?

Pređite na korak 4.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena: Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak zamrljan?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak zamrljan?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.

 4. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

 5. Odštampajte dokument.


Da li je otisak zamrljan?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Papir se gužva

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Proverite da li je ubačeni papir podržan.

  Napomena: Ako papir nije podržan, ubacite podržan papir.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.

  Napomena: Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Podesite vođice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira.
 2. Odštampajte dokument.


Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

 1. Uklonite papir, okrenite ga, a zatim ga ponovo ubacite.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je papir zgužvan?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Otisak je nakrivljen ili iskošen

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Proverite da li je ubačeni papir podržan.

  Napomena: Ako papir nije podržan, ubacite podržan papir.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Jedna boja ili crne slike

Otisak koji je gotovo ceo crn
Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.

 4. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

 5. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa slike u samo jednoj ili crnoj boji?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Isečen tekst ili slike

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

 2. Odštampajte dokument.


Da li su tekst ili slike isečeni?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira.
 2. Odštampajte dokument.


Da li su tekst ili slike isečeni?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.

 4. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

 5. Odštampajte dokument.


Da li su tekst ili slike isečeni?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Toner se lako otire

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.


Da li se toner lako otire?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Proverite da li je težina papira podržana.

  Napomena: Ako težina papira nije podržana, ubacite papir podržane težine.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se toner lako otire?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se toner lako otire?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Neravnomerna gustina štampe

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.

 4. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

 5. Odštampajte dokument.


Da il je gustina štampe neravnomerna?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Horizontalne tamne linije

Napomene:

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira.
 2. Odštampajte dokument.


Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.

 4. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

 5. Odštampajte dokument.


Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Tamne vertikalne linije

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira.
 2. Odštampajte dokument.


Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.

 4. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

 5. Odštampajte dokument.


Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Horizontalne bele linije

Napomene:

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira.
 2. Odštampajte dokument.


Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.

 4. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

 5. Odštampajte dokument.


Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Vertikalne bele linije

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira.
 2. Odštampajte dokument.


Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

Proverite da li koristite preporučeni tip papira.

 1. Napunite izvor papira preporučenim tipom papira.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.

 4. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

 5. Odštampajte dokument.


Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Ponavljajući defekti

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

 1. Pomoću dokumenta Štampanje stranica testa kvaliteta izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.

 2. Proverite da li se ponavljajući defekti poklapaju sa nekom od sledećih dimenzija:

  Kertridži za štampanje
  • 25,70 mm (1,01 inča)

  • 35,30 mm (1,39 inča)

  • 75,6 mm (2,98 inča)

  • 26,7 mm (1,05 inča)

  Jedinica za nanošenje tonera
  • 56,5 mm (2,22 inča)

  Modul za prenos
  • 25,10 mm (0,99 inča)

  • 59,70 mm (2,35 inča)

  • 28,30 mm (1,11 inča)

  • 65 mm (2,56 inča)

  • 44 mm (1,73 inča)


Da li se ponavljajući defekti poklapaju sa nekom od dimenzija?

Zabeležite razmak, a zatim se obratite službi za korisničku podršku.

Zabeležite razmak, a zatim se obratite službi za korisničku podršku.