הפעלת מצב ההגדלה

  1. בלוח הבקרה לחץ לחיצה ארוכה על המקש 5 עד שתשמע הודעה קולית.

  2. בחר Magnification (הגדלה).

  3. בחר OK (אישור).

לקבלת מידע נוסף על ניווט במסך מגדיל, ראה ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים.