Problemer med rekvisita

Bytt kassetten, feil region for skriveren

Hvis du vil løse dette problemet, må du kjøpe en kassett med riktig region som samsvarer med skriverregionen, eller kjøpe en kassett for hele verden.

Skriver- og tonerkassettregioner

Region

Numerisk kode

Hele verden eller udefinert region

0

Nord-Amerika (USA, Canada)

1

EØS, Vest-Europa, Norden, Sveits

2

Asia ved stillehavskysten

3

Latin-Amerika

4

Resten av Europa, Midtøsten og Afrika

5

Australia, New Zealand

6

Ugyldig region

9


Merk: Hvis du vil finne de regionale innstillingene for skriveren og tonerkassetten, må du skrive ut testsidene. Gå til følgende på kontrollpanelet: Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider.

Ikke originalrekvisita fra Lexmark

Skriveren har oppdaget en rekvisita eller del fra en annen leverandør enn Lexmark i skriveren.

Lexmark-skriveren fungerer best med originale deler og rekvisita fra Lexmark. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke skriverens og bildekomponentenes ytelse, pålitelighet eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er utviklet for bruk med rekvisita og deler fra Lexmark, og kan gi vilkårlige resultater hvis du bruker rekvisita eller deler fra tredjeparter. Bruk av bildekomponenter utover beregnet levetid kan skade Lexmark-skriveren eller komponentene.

Advarsel – mulig skade:  Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke garantidekningen. Skade som følge av bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter dekkes kanskje ikke av garantien.

Hvis du godtar alle disse risikoene og ønsker å fortsette å bruke uoriginale deler og rekvisita i skriveren, trykker du på og holder inne X og # på kontrollpanelet samtidig i 15 sekunder.

Hvis du ikke godtar disse risikoene, fjerner du tredjepartens rekvisita/deler fra skriveren og installerer originale deler/rekvisita fra Lexmark. Se Bruke originaldeler og -rekvisita fra Lexmark hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis skriveren ikke skriver ut når du trykker på og holder inne X og # samtidig i 15 sekunder, må du tilbakestille rekvisitaforbrukstelleren.

  1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

    Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigurasjonsmeny > Rekvisitabruk og -tellere

  2. Velg delen eller rekvisitaen som du vil tilbakestille, og velg deretter Start.

  3. Les advarselen, og velg deretter Fortsett.

  4. Trykk på og hold inne X og # samtidig i 15 sekunder for å fjerne meldingen.

  5. Merk: Hvis du ikke klarer å tilbakestille rekvisitaforbrukstelleren, må du returnere varen til kjøpsstedet.