Probemi sa kvalitetom boja

Podešavanje zatamnjenosti tonera

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Kvalitet > štampe.

 2. Podesite zatamnjenost tonera.

 3. Primenite promene.

Menjanje boja na otisku

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Otisak > Kvalitet > Napredna izrada slika > Korekcija boja > Ručno.

 2. Iz menija Napredna izrada slika izaberite stavku Sadržaj korekcije boja.

 3. Odaberite odgovarajuću postavku konverzije boje.

  Tip objekta

  Tabele konverzije boja

  RGB slika

  RGB tekst

  RGB grafika

  • Živo – daje svetlije, zasićenije boje i može da se primeni na sve ulazne format e boja.

  • sRGB prikaz – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje fotografija.

  • Prikaz prave crne – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Ova postavka koristi samo crni toner za kreiranje svih nivoa neutralne sive.

  • sRGB živo – daje povećanu zasićenost boja za korekciju boja sRGB prikaza. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje poslovnih grafikona.

  • Isklj.

  CMYK slika

  CMYK tekst

  CMYK grafika

  • US CMYK – primenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja po specifikacijama za veb ofset objavljivanje (Specifications for Web Offset Publishing – SWOP).

  • Euro CMYK – primenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja prema standardu Euroscale.

  • Živo CMYK – povećava zasićenost boja postavke za korekciju boja US CMYK.

  • Isklj.


najčešća pitanja u vezi sa štampanjem u boji

Šta je RGB boja?

RGB boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu crvene, zelene ili plave upotrebljene za dobijanje određene boje. Crveno, zeleno i plavo svetlo može da se doda u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Ekrani računara, skeneri i digitalne kamere koriste ovaj metod za prikazivanje boja.

Šta je CMYK boja?

CMYK boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu cijana, magente, žute i crne upotrebljenih za dobijanje određene boje. Cijan, magenta, žuto i crno mastilo ili toneri mogu da se odštampaju u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Štamparske prese, inkdžet štampači i laserski štampači u boji proizvode boje na ovaj način.

Kako se određuje boja u dokumentu za štampanje?

Programi se koriste za određivanje i menjanje boje dokumenta koristeći kombinacije RGB i CMYK boja. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu.

Kako štampač zna koju boju da odštampa?

Prilikom štampanja dokumenta, informacije koje opisuju tip i boju svakog objekta šalju se štampaču i prolaze kroz tabele konverzije boja. Boja se prevodi u odgovarajuće količine cijan, magenta, žutog i crnog tonera koji se koriste za dobijanje željene boje. Informacije o objektu određuju primenu tabela konverzije boja. Na primer, moguće je jedan tip tabele za konverziju boja primeniti na tekst primenjujući drugačiju tabelu konverzije boja na fotografske slike.

Šta je ručna korekcija boja?

Kada je ručna korekcija boja omogućena, da bi obradio objekte, štampač primenjuje tabele konverzije boja koje je korisnik izabrao. Postavke ručne korekcije boja specifične su za tip objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike). Specifične su i za način na koji je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije). Da biste drugačiju tabelu konverzije boja primenili ručno, pogledajte Menjanje boja na otisku.

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, ručna korekcija boja nije od koristi. Nema efekta ni ako program ili operativni sistem računara upravlja podešavanjem boja. U većini situacija, podešavanje Korekcije boja na vrednost Automatski proizvodi željene boje za dokument.

Kako mogu da dobijem određenu boju (na primer logotip korporacije)?

U meniju štampača Kvalitet dostupno je devet kompleta Uzoraka boja. Ovi kompleti su dostupni na stranici Uzorci boja na Embedded Web Server-u. Izborom bilo kojeg kompleta uzorka proizvode se višestrani otisci koji se sastoje od stotine polja u boji. Svako polje sadrži CMYK ili RGB kombinaciju, u zavisnosti od izabrane tabele. Prikazana boja svakog polja dobijena je provlačenjem CMYK ili RGB kombinacije označene na polju kroz izabranu tabelu konverzije boja.

Ispitujući skupova Uzoraka boja možete da identifikujete polje sa bojom koje je najbliže boji koju želite da dobijete. Kombinacija boja označena na polju može zatim da se upotrebi za menjanje boje objekta u programu. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu. Ručna korekcija boja može da bude neophodna da biste upotrebili izabranu tabelu konverzije boja za određeni objekat.

Izbor skupa Uzoraka boja za dobijanje određene boje zavisi od:

 • Postavka Korekcija boja koja se koristi (Automatski, Isključeno ili Ručno)

 • Tipa objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike)

 • Na koji način je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije)

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, stranice sa Uzrocima boja nisu od koristi. Pored toga, neki programi podešavaju RGB ili CMYK kombinacije navedene u programu putem upravljanja bojama. U ovim situacijama, odštampana boja može da se podudara sa stranicama sa Uzorcima boja.

Otisak je nijansiran

Radnja

Ne

Da

Prilagodite balans boja.

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Otisak > Kvalitet > Napredna izrada slika > Balans boja.

 2. Podesite postavke.

 3. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je otisak i dalje nijansiran?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.