Omogućavanje režima uvećanja

  1. Na kontrolnoj tabli pritisnite i zadržite taster 5 dok ne budete čuli glasovnu poruku.

  2. Izaberite Uvećanje.

  3. Izaberite U redu.

Više informacija o kretanju po uvećanom ekranu potražite u Kretanje po ekranu pomoću pokreta.