Problemi sa uvlačenjem papira

Koverta se zalepi prilikom štampanja

Radnja

Da

Ne

 1. Koristite koverte koje su skladištene u suvom okruženju.

  Napomena: Štampanje koverata sa visokim sadržajem vlage može da dovede do lepljenja krilaca.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.

Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Štampanje sa uparivanjem ne radi

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Raspored > Upari.

 2. Podesite Uparivanje na Uključeno.

 3. Odštampajte dokument.


Da li su stranice ispravno uparene?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje, pa izaberite Uparivanje.

 2. Odštampajte dokument.


Da li su stranice ispravno uparene?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Smanjite broj stranica za štampanje.

 2. Odštampajte dokument.


Da li su stranice ispravno uparene?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Papir se gužva

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Pomerite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.


Da li je papir i dalje zgužvan?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip i težinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je papir i dalje zgužvan?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Uklonite papir iz fioke, a zatim ga okrenite.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je papir i dalje zgužvan?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Stavite papir iz svežeg paketa.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je papir i dalje zgužvan?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Povezivanje fioke ne radi

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Proverite da li foke sadrže papir iste veličine i tipa.

 2. Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se fioke povezuju ispravno?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira.

 2. Postavite veličinu i tip papira da se poklapa sa papirom stavljenim u povezane fioke.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se fioke povezuju ispravno?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Proverite vezu fioke

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

Papir se često zaglavljuje

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Izvucite fioku.

 2. Proverite da li je papir ispravno stavljen.

  Napomene:

  • Uverite se da su vođice papira ispravno pozicionirane.
  • Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.
  • Štampajte na papiru preporučene veličine i tipa.
 3. Umetnite fioku.

 4. Odštampajte dokument.


Da li se papir i dalje često zaglavljuje?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Na kontrolnoj tabli, u meniju Papir proverite da li štampač otkriva ispravnu veličinu papira.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se papir i dalje često zaglavljuje?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se papir i dalje često zaglavljuje?

Obratite se korisničkoj podršci.

Problem je rešen.


Zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane

Radnja

Da

Ne

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Oporavak od zaglavljivanja sadržaja.

 2. Izaberite Uključeno ili Automatski.

 3. Primenite promene.

Da li su zaglavljene stranice ponovo odštampane?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.