Problemi sa mrežnom vezom

Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Proverite da li koristite podržani pregledač:

 • Internet Explorer® verzija 9 ili novija

 • Safari verzija 8.0.3 ili novija

 • Google ChromeTM

 • Mozilla Firefox


Da li je vaš pregledač podržan?

Pređite na korak 2.

Instalirajte podržani pregledač.

Korak 2

Proverite da li je IP adresa štampača ispravna.

Prikažite IP adresu štampača:

 • Sa početnog ekrana

 • Iz odeljka TCP/IP u meniju Mreža/portovi

 • Tako što ćete da odštampate stranicu za podešavanje mreže ili stranicu sa postavkama menija, a zatim pronađite odeljak TCP/IP

Napomena: IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123.


Da li je IP adresa štampača ispravna?

Pređite na korak 3.

Unesite ispravnu IP adresu štampača u polje za adresu.

Korak 3

Proverite da li je štampač uključen.


Da li je štampač uključen?

Pređite na korak 4.

Uključite štampač.

Korak 4

Proverite da li mrežna veza radi.


Da li mrežna veza radi?

Pređite na korak 5.

Obratite se administratoru.

Korak 5

Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne.

Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.


Da li su kablovske veze bezbedne?

Pređite na korak 6.

Proverite kablovske veze.

Korak 6

Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni.


Da li su veb proksi serveri onemogućeni?

Pređite na korak 7.

Obratite se administratoru.

Korak 7

Pristupite Embedded Web Server-u.


Da li se Embedded Web Server otvorio?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Nije moguće pročitati fleš uređaj

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Poverite da li je fleš uređaj umetnut u prednji USB port.

Napomena: Fleš uređaj ne radi kada ga umetnete u zadnji USB port.


Da li je fleš uređaj umetnut u prednji USB port?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

Proverite da li je fleš uređaj podržan. Više informacija potražite ovde: Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka


Da li se poruka o grešci i dalje prikazuje?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

Proverite da li je prednji USB port onemogućen. Više informacija potražite na stranici Omogućavanje USB porta.


Da li se poruka o grešci i dalje prikazuje?

Obratite se korisničkoj podršci.

Problem je rešen.


Omogućavanje USB porta

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > USB > Omogući USB port.

Provera mogućnosti povezivanja štampača

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica sa mrežnom konfiguracijom.

 2. Proverite prvi odeljak stanice sa mrežnom konfiguracijom.

  Ako je status „nije povezan“, LAN tačka je možda neaktivna ili mrežni kabl nije priključen, odnosno ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.