Problemi sa potrošnim materijalom

Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark

Štampač je otkrio potrošni materijal ili deo koji nije proizvela kompanija Lexmark instaliran u štampaču.

Vaš Lexmark štampač je dizajniran tako da najbolje funkcioniše sa originalnim potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika.

Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koristi potrošni materijal i delovi nezavisnog proizvođača. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili povezane komponente.

Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Korišćenje potrošnog materijala ili delova nezavisnog proizvođača može da utiče na garanciju. Oštećenje uzrokovano upotrebom potrošnog materijala i delova nezavisnog proizvođača možda nije pokriveno garancijom.

Da biste prihvatili sve ove rizike i nastavili sa korišćenjem neoriginalnog potrošnog materijala ili delova u štampaču, na kontrolnoj tabli istovremeno pritisnite X i # i zadržite 15 sekundi.

Ako ne želite da prihvatite ove rizike, uklonite potrošni materijal ili deo nezavisnog proizvođača iz štampača i instalirajte originalni Lexmark potrošni materijal ili deo. Više informacija potražite na stranici Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark.

Ako štampač ne štampa nakon što istovremeno pritisnete X i # i zadržite 15 sekundi, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači

  2. Izaberite deo ili potrošni materijal koji želite da resetujete, a zatim izaberite Pokreni.

  3. Pročitajte poruku upozorenja, a zatim izaberite Nastavi.

  4. Istovremeno pritisnite X i # i zadržite 15 sekundi da biste obrisali poruku.

  5. Napomena: Ako ne možete da resetujete brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite stavku na mesto kupovine.