Problemi sa uvlačenjem papira

Koverta se zalepi prilikom štampanja

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Koristite kovertu koja je skladištena u suvom okruženju.

  Napomena: Štampanje koverata sa visokim sadržajem vlage može da dovede do lepljenja krilaca.

 2. Pošaljite zadatak štampe.


Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Proverite da li je tip papira podešen na Koverta.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Pošaljite zadatak štampe.


Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Štampanje sa uparivanjem ne radi

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Štampanje > Raspored > Uparivanje

 2. Dodirnite Uključeno [1,2,1,2,1,2].

 3. Odštampajte dokument.


Da li je dokument ispravno uparen?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje, pa izaberite Uparivanje.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument ispravno uparen?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Smanjite broj stranica za štampanje.

 2. Odštampajte dokument.


Da li su stranice ispravno uparene?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Povezivanje fioke ne radi

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Proverite da li je u fioke ubačen papir iste veličine i tipa.

 2. Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se fioke povezuju ispravno?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Podesite veličinu i tip papira tako da se poklapa sa papirom stavljenim u povezane fioke.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se fioke povezuju ispravno?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Uverite se da je opcija Povezivanje fioka podešena na Automatski. Više informacija potražite u odeljku Povezivanje fioka.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se fioke povezuju ispravno?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Proverite vezu fioke

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

Papir se često zaglavljuje

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Uklonite fioku.

 2. Proverite da li je papir ispravno stavljen.

  Napomene:

  • Uverite se da su vođice papira ispravno pozicionirane.
  • Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.
  • Štampajte na papiru preporučene veličine i tipa.
 3. Umetnite fioku.

 4. Odštampajte dokument.


Da li se papir često zaglavljuje?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Podesite ispravnu veličinu i tip papira.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se papir često zaglavljuje?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se papir često zaglavljuje?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane

Radnja

Da

Ne

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Oporavak od zaglavljenja sadržaja

 2. U meniju Oporavak u slučaju zaglavljivanja izaberite Uključeno ili Automatski.

 3. Odštampajte dokument.


Da li su zaglavljene stranice ponovo odštampane?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.