Problemi sa štampanjem

Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Na kontrolnoj tabli proverite da li se dokumenti prikazuju na listi Zadržani zadaci.

  Napomena: Ako dokumenti nisu navedeni, odštampajte dokumente pomoću opcija Odštampaj i Zadrži.

 2. Odštampajte dokumente.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Zadatak štampanja možda sadrži grešku formatiranja ili nevažeće podatke.

 • Izbrišite zadatak štampanja, a zatim ga pošaljite ponovo.

 • Za PDF datoteke, kreirajte novu datoteku, a zatim odštampajte dokumente.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

Ako štampate sa Interneta, štampač možda očitava više naslova zadataka kao duplikate.

Za korisnike operativnog sistema Windows
 1. Otvorite dijalog Željene postavke štampanja.

 2. Iz odeljka Odštampaj i Zadrži, izaberite Čuvaj duplikate dokumenata.

 3. Unesite PIN.

 4. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.

Za korisnike Macintosh računara
 1. Sačuvajte i drugačije imenujte svaki zadatak.

 2. Pošaljite zadatak pojedinačno.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 4.

Korak 4

 1. Izbrišite neke zadržane zadatke da biste oslobodili memoriju štampača.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 5.

Korak 5

 1. Dodajte memoriju štampača.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Sporo štampanje

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Uverite se da je kabl štampača dobro povezan u štampač i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Uverite se da štampač nije podešen na Tihi režim.

  Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Operacije uređaja > Tihi režim.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

 2. Podesite rezoluciju na 2400 Image Q.

 3. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira.
  • Na težem papiru se sporije štampa.
  • Na papiru koji je uži od formata Letter, A4 i Legal može sporije da se štampa.
 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

 1. Uverite se da postavke štampača za teksturu i težinu odgovaraju ubačenom papiru.

  Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracije medija > Tipovi menija.

  Napomena: Na papiru grube teksture i veće težine može sporije da se štampa.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

Uklonite zadržane zadatke.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 7.

Problem je rešen.

Korak 7

 1. Uverite se da se štampač nije pregreva.

  Napomene:

  • Sačakajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja.
  • Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite u odeljku Izbor lokacije za štampač.
 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Zadaci štampanja nisu odštampani

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Iz dokumenta koji pokušavate da odštampate, otvorite dijalog Štampanje, a zatim proverite da li ste izabrali ispravni štampač.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. Proverite da li je štampač uključen.

 2. Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.

 3. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Proverite da li portovi rade i da li su kablovi dobro priključeni u računar i štampač.

  Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 4.

Korak 4

 1. Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 5.

Korak 5

 1. Uklonite upravljački program za štampač, a zatim ga ponovo instalirajte.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Kvalitet štampe je loš

Prazne ili bele stranice

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Pregledajte probne stranice da biste utvrdili na koju boju se odražava.

 2. Uklonite, a zatim ponovo instalirajte jedinicu fotoprovodnika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od jednog minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 3. Odštampajte dokument.


Da li štampač i dalje štampa prazne ili bele stranice?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Očistite sočivo glave za štampanje.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač i dalje štampa prazne ili bele stranice?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Zamenite jedinicu fotoprovodnika.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač i dalje štampa prazne ili bele stranice?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Taman otisak

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Obavite podešavanje boje.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, smanjite zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena: Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.


Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?

Pređite na korak 5.

Pređite na korak 6.

Korak 5

 1. Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Duplirane slike

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U fioku stavite papir ispravnog tipa.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se na otiscima pojavljuju senke?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.


Da li se na otiscima pojavljuju senke?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Obavite podešavanje boje.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja

 2. Odštampajte dokument.


Da li se na otiscima pojavljuju senke?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se na otiscima pojavljuju senke?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Siva pozadina ili pozadina u boji

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Obavite podešavanje boje.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja

 2. Odštampajte dokument.


Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Neispravne margine

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Podesite vođice za papir u položaj koji odgovara stavljenom papiru.

 2. Odštampajte dokument.


Da li su margine ispravne?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. Podesite veličinu papira na kontrolnoj tabli. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.


Da li su margine ispravne?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena: Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.

 2. Odštampajte dokument.


Da li su margine ispravne?

Problem je rešen.

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.


Svetla štampa

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Obavite podešavanje boje.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena: Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Isključite opciju Ušteda boje.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Štampa > Kvalitet > Ušteda boje

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

Proverite da li papir ima teksturu ili grubu završnu obradu.


Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?

Pređite na korak 6.

Pređite na korak 7.

Korak 6

 1. Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 7.

Problem je rešen.

Korak 7

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 8.

Problem je rešen.

Korak 8

 1. Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Nedostajuće boje

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

 1. Uklonite kertridž sa tonerom boje koja nedostaje.

 2. Uklonite komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 3. Uklonite, a zatim umetnite jedinicu razvijača boje koja nedostaje.

 4. Umetnite komplet za izradu slika.

 5. Umetnite kertridž sa tonerom.

 6. Odštampajte dokument.


Da li neke boje nedostaju na otiscima?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Zamrljani otisak i fleke

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera.


Da li u štampaču ima curenja tonera?

Pređite na korak 2.

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Korak 2

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Proverite da li se postavke veličine i tipa papira poklapaju sa ubačenim papirom.

  Napomena: Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.


Da li se postavke podudaraju?

Pređite na korak 4.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena: Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak zamrljan?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak zamrljan?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

 1. Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak zamrljan?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Papir se gužva

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Podesite vođice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.


Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

Štampajte na drugoj strani papira.

 1. Uklonite papir, okrenite ga, a zatim ga ponovo ubacite.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je papir zgužvan?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Otisak je nakrivljen ili iskošen

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Proverite da li je ubačeni papir podržan.

  Napomena: Ako papir nije podržan, ubacite podržan papir.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Jedna boja ili crne slike

Otisak koji je gotovo ceo crn
Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

 1. Uklonite, a zatim ponovo instalirajte komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa slike u samo jednoj ili crnoj boji?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Isečen tekst ili slike

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

 2. Odštampajte dokument.


Da li su tekst ili slike isečeni?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.


Da li su tekst ili slike isečeni?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.


Da li su tekst ili slike isečeni?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Toner se lako otire

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.


Da li se toner lako otire?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Proverite da li je težina papira podržana.

  Napomena: Ako težina papira nije podržana, ubacite papir podržane težine.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se toner lako otire?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se toner lako otire?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Neravnomerna gustina štampe

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

 1. Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.


Da il je gustina štampe neravnomerna?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Horizontalne tamne linije

Napomene:

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.


Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Horizontalne bele linije

Napomene:

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.


Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Vertikalne bele linije

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.


Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

Proverite da li koristite preporučeni tip papira.

 1. Napunite izvor papira preporučenim tipom papira.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Ponavljajući defekti

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Radnja

Da

Ne

 1. Pomoću dokumenta Štampanje stranica testa kvaliteta izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.

 2. Proverite da li se ponavljajući defekti poklapaju sa nekom od sledećih dimenzija:

  Komplet za izradu slika
  • 94,20 mm (3,71 inča)

  • 29,80 mm (1,17 inča)

  • 23,20 mm (0,91 inča)

  Jedinica razvijača
  • 43,90 mm (1,73 inča)

  • 45,50 mm (1,79 inča)

  Modul za prenos
  • 37,70 mm (1,48 inča)

  • 78,50 mm (3,09 inča)

  • 55 mm (2,17 inča)

  Jedinica za nanošenje tonera
  • 79,80 mm (3,14 inča)

  • 94,30 mm (3,71 inča)


Da li se ponavljajući defekti poklapaju sa nekom od dimenzija?

Zabeležite razmak, a zatim se obratite korisničkom podrškom.

Zabeležite razmak, a zatim se obratite korisničkom podrškom.


Štampač ne reaguje

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu.

ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.


Da li štampač reaguje?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Proverite da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik.


Da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik?

Uključite prekidač ili resetujte spojnik.

Pređite na korak 3.

Korak 3

Proverite da li je štampač uključen.


Da li je štampač uključen?

Pređite na korak 4.

Uključite štampač.

Korak 4

Proverite da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije.


Da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije?

Pritisnite dugme za napajanje da biste probudili štampač.

Pređite na korak 5.

Korak 5

Proverite da li su kablovi koji povezuju štampač i računar umetnuti u ispravne priključke.


Da li su kablovi umetnuti u ispravne portove?

Pređite na korak 6.

Umetnite kablove u ispravne portove.

Korak 6

Isključite štampač, instalirajte hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.

Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa opcijom.


Da li štampač reaguje?

Problem je rešen.

Pređite na korak 7.

Korak 7

Instalirajte ispravni upravljački program za štampanje.


Da li štampač reaguje?

Problem je rešen.

Pređite na korak 8.

Korak 8

Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.


Da li štampač reaguje?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Proverite da li štampate na odgovarajućem papiru.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?

Pređite na korak 2.

Ubacite papir odgovarajuće veličine i tipa.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena: Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.

 3. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Proverite da li su fioke povezane.

  Više informacija potražite na stranici Povezivanje fioka.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se dokument štampa iz odgovarajuće fioke?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.