בעיות איכות הדפסה

חפש את התמונה שדומה לבעיה באיכות ההדפסה שבה נתקלת, ולאחר מכן לחץ על הקישור שתחתיה כדי לקרוא את שלבי פתרון הבעיה.

 דף ללא הדפסה

דפים ריקים או לבנים

 דף עם הדפסה כהה

הדפסה כהה

 דף הכולל גרסה חופפת ובהירה יותר של תמונה או טקסט

תמונות מוצללות

 דף עם רקע אפור

רקע אפור או צבעוני

 ההדפסה אינה תואמת לשוליים שהוגדרו.

שוליים שגויים

 דף עם הדפסה בהירה או דהויה

הדפסה בהירה

 דף עם צבעים חסרים

צבעים חסרים

 דף עם כתמים ומריחות

כתמים ונקודות על ההדפסות

 הסתלסלות של ההדפסה

סלסול נייר

 דף עם הדפסה משופעת או לא מיושרת

הדפסה מעוותת או מוטה הצידה

 הדפסה שחורה לחלוטין

תמונות בצבע אחיד או שחור

דף עם הדפסה לא שלמה

חיתוך טקסט או תמונות.

 דף שההדפסה שעליו נמרחת כשנוגעים בה

טונר נמחק בקלות

 דף עם אזורים כהים או בהירים אקראית

צפיפות הדפסה לא אחידה

 דף עם פסים אופקיים כהים ברוחבים שונים

קווים כהים אופקיים

 דף עם קווים אנכיים דקים וכהים

קווים אנכיים בגוון כהה

 דף עם פסים אופקיים בהירים ברוחבים שונים

קווים לבנים אופקיים

 דף עם קווים אנכיים דקים ובהירים

קווים לבנים אנכיים

 דף עם פגמים שמופיעים במרווחי זמן קבועי

פגמים חוזרים