Blokiranje neželenih faksov

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte Nastavitev tiskalnika za faksiranje.
  1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika.

  2. Nastavite Blokiraj fakse brez imen na Vklop.