Nastavitev tiskalnika za faksiranje

Podprt faks

Model tiskalnikov

Analogni faks

etherFAX1

Strežnik za faks

Faksiranje prek IP-ja (FoIP)2

CX331adwe

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica

CX431adw

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica

CX431dw

X

kljukica

kljukica

kljukica

MC3224adwe

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica

MC3224dwe

X

kljukica

kljukica

kljukica

MC3224i

X

kljukica

kljukica

kljukica

MC3326adwe

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica

MC3326i

X

kljukica

kljukica

kljukica

MC3426adw

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica

MC3426i

X

kljukica

kljukica

kljukica

XC2326

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica


Nastavitev funkcije faksa z analognim faksom

Opombe:

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med pošiljanjem ali prejemanjem faksa ne dotikajte kablov ali prikazanih delov tiskalnika.
Mesto vrat za faks na zadnji strani tiskalnika
Uporaba čarovnika za nastavitev faksa v tiskalniku

Opombe:

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Faks.

 2. Dotaknite se možnosti Nastavi.

 3. Vnesite ime faksa in se nato dotaknite možnosti Naprej.

 4. Vnesite številko faksa in se nato dotaknite možnosti Končano.

Uporaba menija Nastavitve v tiskalniku
 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Splošne nastavitve faksiranja.

 2. Konfigurirajte nastavitve.

Uporaba vdelanega spletnega strežnika
 1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

  Opombe:

  • Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
  • Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
 2. Kliknite Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Splošne nastavitve faksiranja.

 3. Konfigurirajte nastavitve.

 4. Uveljavite spremembe.

Nastavitev funkcije faksa z uporabo etherFAX

Opombe:

 1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

  Opombe:

  • Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
  • Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
 2. Kliknite Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Splošne nastavitve faksiranja.

  Opomba: Nastavitev faksa je prikazana samo, če je Način faksa nastavljen na Faks.
 3. V polje Ime faksa vnesite enolično ime.

 4. V polje Številka faksa vnesite številko faksa, ki jo je posredoval etherFAX.

 5. V meniju Prenos faksov izberite etherFAX.

 6. Uveljavite spremembe.

Nastavitev funkcije faksa s faksnim strežnikom

Opombe:

 1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

  Opombe:

  • Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
  • Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
 2. Kliknite Nastavitve > Faks.

 3. V meniju Način Faks izberite Strežnik za faks in nato kliknite Shrani.

 4. Kliknite Nastavitev strežnika za faks.

 5. V polje Oblika polja Za vnesite [#]@mojfaks.com, kjer je [#] številka faksa in mojfaks.com domena ponudnika faksiranja.

  Opombe:

  • Po potrebi konfigurirajte polje Naslov za odgovor, Zadeva ali Sporočilo.
  • Če želite, da tiskalnik prejema fakse, omogočite nastavitev prejemanja faksov na osnovi naprave. Prepričajte se, da imate konfiguriran faks na osnovi naprave.
 6. Kliknite Shrani.

 7. Kliknite Nastavitve e-pošte strežnika za faks in storite nekaj od naslednjega:

  • Omogočite možnost Uporaba e-poštnega strežnika SMTP.

   Opomba: Če nastavitve SMTP e-pošte niso konfigurirane, si oglejte razdelek Konfiguracija nastavitev SMTP e-pošte.
  • Konfigurirajte nastavitve SMTP. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev e-pošte.

 8. Uveljavite spremembe.

Nastavitev faksa s standardno telefonsko linijo

Opomba: Ta navodila veljajo samo za tiskalnike, ki podpirajo analogni faks. Za več informacij si oglejte Podprt faks.
opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.
opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

1. nastavitev: Tiskalnik je priključen na linijo, ki se uporablja samo za faks

Tiskalnik je priključen neposredno na stensko vtičnico.
 1. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

 2. Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.

Opombe:

2. nastavitev: Tiskalnik in odzivnik sta priključena na isto telefonsko linijo

Opomba: Če ste naročeni na storitev prepoznavnega zvonjenja, se prepričajte, da ste v tiskalniku nastavili pravilen vzorec zvonjenja. V nasprotnem primeru tiskalnik ne bo prejemal faksov, tudi če ste nastavili samodejni prejem faksov.

Priključitev v različni stenski vtičnici

Tiskalnik je povezan z odzivnikom in uporablja različne stenske vtičnice.
 1. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

 2. Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.

Opombe:

Nastavitev faksa v državah ali regijah z različnimi telefonskimi stenskimi vtičnicami in vtiči

Opomba: Ta navodila veljajo samo za tiskalnike, ki podpirajo analogni faks. Za več informacij si oglejte Podprt faks.
opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.
opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

Standardna stenska vtičnica v večini držav ali regij ustreza standardu RJ-11. Če telefonska vtičnica ali oprema v vaših prostorih ni združljiva s to vrsto povezave, uporabite telefonski vmesnik. Vmesnik za vašo državo ali regijo morda ne bo priložen tiskalniku in ga boste morali kupiti posebej.

Morda je v vratih za priklop telefona v tiskalniku nameščen vmesniški vtič. Ne odstranite vmesniškega vtiča iz vrat za priklop telefona v tiskalniku, če ga želite priključiti v zaporedni ali kaskadni telefonski sistem.

vmesniški vtič RJ-11

Ime dela

Št. dela

Lexmarkov vmesniški vtič

40X8519


Priključitev tiskalnika v stensko vtičnico, ki ne ustreza standardu RJ-11

 tiskalnik, ki je povezan s faksno linijo, ki ni RJ-11, in uporablja vmesniški vtič RJ-11
 1. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

 2. Drugi konec kabla priključite v vmesnik RJ-11, tega pa v stensko vtičnico.

 3. Če želite priključiti drugo napravo s priključkom, ki ne ustreza standardu RJ-11, v isto stensko vtičnico, jo priključite neposredno v telefonski vmesnik.

Priključitev na storitev prepoznavnega zvonjenja

Storitev Distinctive Ring vam omogoča več telefonskih številk na eni telefonski liniji. Vsaki telefonski številki je dodeljen drugačen vzorec zvonjenja.

Opomba: Ta navodila veljajo samo za tiskalnike, ki podpirajo analogni faks. Za več informacij si oglejte Podprt faks.
 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika > Odgovori na.

 2. Izberite vzorec zvonjenja.

Nastavitev datuma in ure faksa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte Nastavitev tiskalnika za faksiranje.
 1. Na začetnem zaslonu pritisnite Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Datum in ura > Konfiguriraj.

 2. Konfigurirajte nastavitve.

Konfiguriranje poletnega/zimskega časa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte Nastavitev tiskalnika za faksiranje.
 1. Na začetnem zaslonu pritisnite Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Datum in ura > Konfiguriraj.

 2. V meniju Časovni pas izberite (UTC+uporabnik) po meri.

 3. Konfigurirajte nastavitve.

Konfiguracija nastavitev zvočnika faksa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte Nastavitev tiskalnika za faksiranje.
 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve zvočnikov.

 2. Storite naslednje:

  • Nastavite Način zvočnika na Vedno vklopljeno.

  • Nastavite Glasnost zvočnika na Visoko.

  • Omogočite Glasnost zvonjenja.