Spreminjanje ločljivosti faksa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte Nastavitev tiskalnika za faksiranje.
  1. Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

  2. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Faksiranje in nato vnesite potrebne podatke.

  3. Dotaknite se možnosti Ločljivost in nato prilagodite nastavitev.

  4. Pošljite faks.