Ustvarjanje bližnjice do cilja faksa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte Nastavitev tiskalnika za faksiranje.
  1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Faksiranje > Prejemnik.

  2. Vnesite prejemnikovo številko in se dotaknite možnosti Končano.

  3. Dotaknite se ikona za priljubljeno.

  4. Ustvarite bližnjico.