Težave s pošiljanjem e-pošte

Onemogočanje sporočila o napaki "Strežnik SMTP ni nastavljen"

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti gumb za domov > Nastavitve > E-pošta > Nastavitev e-pošte > Onemogoči napako "Strežnik SMTP ni nastavljen" > Vklop.

Če želite preprečiti, da bi se napaka ponovila, storite eno ali več od naslednjega:

E-pošte ni mogoče pošiljati

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Prepričajte se, da so nastavitve SMTP e-pošte pravilno konfigurirane. Za več informacij si oglejte razdelek Konfiguracija nastavitev SMTP e-pošte.


Ali lahko pošljete e-pošto?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

Prepričajte se, da uporabljate pravilno geslo. Glede na ponudnika storitev e-pošte uporabite geslo računa, geslo za program ali geslo za preverjanje pristnosti. Za več informacij si oglejte razdelek Konfiguracija nastavitev SMTP e-pošte.


Ali lahko pošljete e-pošto?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

Prepričajte se, da je tiskalnik povezan v omrežje in da je omrežje povezano z internetom.


Ali lahko pošljete e-pošto?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo strankam.