Zadrževanje faksov

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte Nastavitev tiskalnika za faksiranje.
  1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

    Opombe:

  2. Kliknite Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Zadrževanje faksov.

  3. Izberite način.

  4. Uveljavite spremembe.