Težave s potrošnim materialom

Zamenjajte kartušo, ne ujema se z regijo tiskalnika

Težavo odpravite tako, da kupite kartušo za regijo, ki ustreza regiji tiskalnika, ali globalno kartušo.

Regije tiskalnika in tiskalne kartuše

Regija

Številska koda

Globalno ali nedoločena regija

0

Severna Amerika (Združene države, Kanada)

1

Evropski gospodarski prostor, Zahodna Evropa, skandinavske države, Švica

2

Tihomorska Azija

3

Latinska Amerika

4

Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika

5

Avstralija, Nova Zelandija

6

Neveljavna regija

9


Opomba: Za nastavitve regije tiskalnika in tiskalne kartuše natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja.

Potrebščin ni izdelal Lexmark

Tiskalnik je zaznal, da je v njem nameščen potrošni material ali del, ki ga ni izdelal Lexmark.

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnim Lexmarkovim potrošnim materialom in deli. Uporaba potrošnega materiala ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent.

Vsi indikatorji življenjske dobe so prilagojeni za Lexmarkov potrošni material in dele, zato lahko ob uporabi potrošnega materiala in delov drugih proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih komponent.

Opozorilo – možnost poškodb: Če uporabljate potrošni material ali dele drugih proizvajalcev, lahko to vpliva na obseg garancije. Garancija morda ne krije škode, nastale zaradi uporabe potrošnega materiala in delov drugih proizvajalcev.

Če želite sprejeti vsa ta tveganja in nadaljevati z uporabo neoriginalnega potrošnega materiala oz. delov v tiskalniku, storite nekaj od naslednjega:

Pri modelih tiskalnika z zaslonom na dotik dvakrat pritisnite gumb za začetek in nato dvakrat pritisnite gumb za nazaj.

Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, hkrati za 15 sekund pridržite X in gumb za izbiro.

Če teh tveganj ne želite sprejeti, iz tiskalnika odstranite potrošni material oz. del drugega proizvajalca in namestite originalni Lexmarkov potrošni material oz. del. Za več informacij si oglejte razdelek Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrošnega materiala.

Če model tiskalnika z zaslonom na dotik potem, ko ste dvakrat pritisnili gumb za začetek in nato dvakrat pritisnili gumb za nazaj, ne tiska, ponastavite števec porabe potrošnega materiala.

Če model tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, potem ko ste hkrati za 15 sekund pridržali X in gumb za izbiro, ne tiska, ponastavite števec porabe potrošnega materiala.

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Poraba potrošnega materiala in števci

  Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

 2. Izberite del oz. potrošni material, ki ga želite ponastaviti.

 3. Če želite počistiti sporočilo, storite nekaj od naslednjega:

  • Pri modelih tiskalnika z zaslonom na dotik dvakrat pritisnite gumb za začetek in nato dvakrat pritisnite gumb za nazaj.

  • Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, hkrati za 15 sekund pridržite X in gumb za izbiro.

 4. Opomba: Če ne uspete ponastaviti števcev porabe potrošnega materiala, izdelek vrnite na mesto nakupa.