Tiskanje dnevnika faksiranja

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte Nastavitev tiskalnika za faksiranje.
  1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnost Nastavitve > Poročila > Faksiranje.

  2. Dotaknite se možnosti Dnevnik opravil faksiranja ali Dnevnik klicev na faks.