Tiskanje iz profila na platformi Cloud Connector

  1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Kopiranje kartic.

  2. Izberite ponudnika storitve v oblaku in nato profil.

    Opomba: Za več informacij o ustvarjanju profila na platformi Cloud Connector si oglejte razdelek Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector.
  3. Tapnite Natisni in nato izberite datoteko.

    Po potrebi spremenite nastavitve.

    Opomba: Prepričajte se, da ste izbrali podprto datoteko.
  4. Natisnite dokument.