Optično branje v profil na platformi Cloud Connector

  1. Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

  2. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Kopiranje kartic.

  3. Izberite ponudnika storitve v oblaku in nato profil.

    Opomba: Za več informacij o ustvarjanju profila na platformi Cloud Connector si oglejte razdelek Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector.
  4. Dotaknite se možnosti Optično branje ter nato dodelite ime datoteke in ciljno mapo.

  5. Dotaknite se možnosti Optično preberi sem.

    Po potrebi prilagodite nastavitve optičnega branja.

  6. Optično preberite dokument.