Načrtovanje faksa

Opomba: Prepričajte se, da je konfiguriran faks. Za več informacij si oglejte Nastavitev tiskalnika za faksiranje.
  1. Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

  2. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Faksiranje > Za > vnesite številko faksa > Končano.

  3. Dotaknite se možnosti Čas pošiljanja, konfigurirajte datum in čas ter se nato dotaknite možnosti V redu.

  4. Pošljite faks.