Pošiljanje e-pošte

Preden začnete, se prepričajte, da so nastavitve SMTP konfigurirane. Za več informacij si oglejte razdelek Konfiguracija nastavitev SMTP e-pošte.

Uporaba nadzorne plošče

  1. Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

  2. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti E-pošta in nato vnesite potrebne podatke.

  3. Po potrebi konfigurirajte nastavitve vrste izhodne datoteke.

  4. Pošljite e-pošto.

Uporaba številke bližnjice

  1. Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

  2. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Bližnjice > E-pošta.

  3. Izberite številko bližnjice.

  4. Pošljite e-pošto.