Težave pri tiskanju

Nizka kakovost tiskanja

Prazne ali bele strani

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

 1. Odprite sprednja vratca in jih močno pritisnite navzdol.

 2. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 3. Odstranite in nato vstavite tiskalne kartuše.

 4. Vstavite pladenj tiskalne kartuše in zaprite vratca.

 5. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Temen natis

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Izvedite barvno prilagajanje.

  Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Natisni > Kakovost > Napredna obdelava slik > Barvno prilagajanje

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis pretemen?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni znižajte temnost tonerja.

  Opomba: Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na:

  Nastavitve > Natisni > Kakovost > Temnost tonerja

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis pretemen?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na:

  Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis pretemen?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

Prepričajte se, da papir nima teksture ali grobe površine.


Ali tiskate na teksturiran ali grob papir?

Pojdite na 5. korak.

Nadaljujte s 6. korakom.

5. korak

 1. Teksturiran ali grob papir zamenjajte z navadnim papirjem.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis pretemen?

Pojdite na 6. korak.

Težava je odpravljena.

6. korak

 1. Naložite papir iz novega paketa.

  Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvirni embalaži.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis pretemen?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Sence

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Na pladenj naložite papir ustrezne vrste.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisnjenih dokumentih pojavljajo sence?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja.
 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisnjenih dokumentih pojavljajo sence?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Izvedite Barvno prilagajanje.

  Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Natisni > Kakovost > Napredna obdelava slik > Barvno prilagajanje.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisnjenih dokumentih pojavljajo sence?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

 1. Odprite sprednja vratca in jih močno pritisnite navzdol.

 2. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 3. Odstranite in nato vstavite tiskalne kartuše.

 4. Vstavite pladenj tiskalne kartuše in zaprite vratca.

 5. Natisnite dokument.


Ali se na natisnjenih dokumentih pojavljajo sence?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Sivo ali barvno ozadje

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Izvedite Barvno prilagajanje.

  Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Natisni > Kakovost > Napredna obdelava slik > Barvno prilagajanje.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavlja sivo ali barvno ozadje?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Odprite sprednja vratca in jih močno pritisnite navzdol.

 2. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 3. Odstranite in nato vstavite tiskalne kartuše.

 4. Vstavite pladenj tiskalne kartuše in zaprite vratca.

 5. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavlja sivo ali barvno ozadje?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Napačni robovi

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Vodila papirja prilagodite tako, da se prilegajo naloženemu papirju.

 2. Natisnite dokument.


So robovi pravilni?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

 1. Nastavite velikost papirja.

  Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja

 2. Natisnite dokument.


So robovi pravilni?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite velikost papirja.

  Opomba: Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.

 2. Natisnite dokument.


So robovi pravilni?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podpora strankam.


Svetel natis

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Izvedite Barvno prilagajanje.

  Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Natisni > Kakovost > Napredna obdelava slik > Barvno prilagajanje.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis svetel?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni povečajte temnost tonerja.

  Opomba: Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na Nastavitve > Natisni > Kakovost > Temnost tonerja.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis svetel?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Izklopite možnost Ohranjevalnik barv.

  Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Natisni > Kakovost > Ohranjevalnik barv.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis svetel?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja.
 2. Natisnite dokument.


Ali je natis svetel?

Pojdite na 5. korak.

Težava je odpravljena.

5. korak

Prepričajte se, da papir nima teksture ali grobe površine.


Ali tiskate na teksturiran ali grob papir?

Pojdite na 6. korak.

Nadaljujte s 7. korakom.

6. korak

 1. Teksturiran ali grob papir zamenjajte z navadnim papirjem.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis svetel?

Nadaljujte s 7. korakom.

Težava je odpravljena.

7. korak

 1. Naložite papir iz novega paketa.

  Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvirni embalaži.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis svetel?

Pojdite na 8. korak.

Težava je odpravljena.

8. korak

 1. Odprite sprednja vratca in jih močno pritisnite navzdol.

 2. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 3. Odstranite in nato vstavite tiskalne kartuše.

 4. Vstavite pladenj tiskalne kartuše in zaprite vratca.

 5. Natisnite dokument.


Ali je natis svetel?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Manjkajoče barve

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

 1. Odprite glavni dostop in ga močno pritisnite navzdol.

 2. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 3. Odstranite in nato vstavite tiskalno kartušo manjkajoče barve.

 4. Vstavite pladenj tiskalne kartuše in zaprite vratca.

 5. Natisnite dokument.


Ali na natisih manjkajo barve?

Obrnite se na podporo strankam.

Težava je odpravljena.


Lisast natis in pike

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Preverite, ali je v tiskalniku prišlo do iztekanja barvila.


Ali je tiskalnik brez madežev barvila?

Pojdite na 2. korak.

Obrnite se na podpora strankam.

2. korak

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja

 2. Preverite, ali se nastavitve velikosti in vrste papirja ujemajo s papirjem, ki je naložen na pladnju.

  Opomba: Prepričajte se, ali papir nima teksture ali ostrih robov.


Ali se nastavitve ujemajo?

Nadaljujte s 4. korakom.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja.

  Opomba: Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis lisast?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

 1. Naložite papir iz novega paketa.

  Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvirni embalaži.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis lisast?

Pojdite na 5. korak.

Težava je odpravljena.

5. korak

 1. Odprite sprednja vratca in jih močno pritisnite navzdol.

 2. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 3. Odstranite in nato vstavite tiskalne kartuše.

 4. Vstavite pladenj tiskalne kartuše in zaprite vratca.

 5. Natisnite dokument.


Ali je natis lisast?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Gubanje papirja

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Premaknite vodila na pladnju tako, da se prilegajo naloženemu papirju.

 2. Natisnite dokument.


Ali se papir guba?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na:

  Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja

 2. Natisnite dokument.


Ali se papir guba?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

Tiskajte na drugo stran papirja.

 1. Odstranite papir, ga obrnite in ga znova naložite.

 2. Natisnite dokument.


Ali se papir guba?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

 1. Naložite papir iz novega paketa.

  Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvirni embalaži.

 2. Natisnite dokument.


Ali se papir guba?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Upognjeni ali poševni natisi

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Prilagodite vodili za papir na pladnju tako, da se prilegata naloženemu papirju.

 2. Natisnite dokument.


Je natis upognjen ali poševen?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Naložite papir iz novega paketa.

  Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvirni embalaži.

 2. Natisnite dokument.


Je natis upognjen ali poševen?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Preverite, ali je naložen papir podprt.

  Opomba: Če papir ni podprt, naložite podprt papir.

 2. Natisnite dokument.


Je natis upognjen ali poševen?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Popolnoma barve ali črne slike

Pretežno črn natis
Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

 1. Odprite sprednja vratca in jih močno pritisnite navzdol.

 2. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 3. Odstranite in nato vstavite tiskalne kartuše.

 4. Vstavite pladenj tiskalne kartuše in zaprite vratca.

 5. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik tiska popolnoma barvne ali črne slike?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Besedilo ali slike so odrezane

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Prilagodite vodili za papir na pladnju tako, da se prilegata naloženemu papirju.

 2. Natisnite dokument.


Ali so besedilo ali slike odrezane?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite velikost papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja.
 2. Natisnite dokument.


Ali so besedilo ali slike odrezane?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Odprite sprednja vratca in jih močno pritisnite navzdol.

 2. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 3. Odstranite in nato vstavite tiskalne kartuše.

 4. Vstavite pladenj tiskalne kartuše in zaprite vratca.

 5. Natisnite dokument.


Ali so besedilo ali slike odrezane?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Neobstojen toner

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na:

  Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja

 2. Natisnite dokument.


Ali je toner neobstojen?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Preverite, ali je teža papirja podprta.

  Opomba: Če teža papirja ni podprta, naložite podprto težo papirja.

 2. Natisnite dokument.


Ali je toner neobstojen?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Naložite papir iz novega paketa.

  Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvirni embalaži.

 2. Natisnite dokument.


Ali je toner neobstojen?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Neenakomerna gostota tiskanja

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

 1. Odprite sprednja vratca in jih močno pritisnite navzdol.

 2. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 3. Odstranite in nato vstavite tiskalne kartuše.

 4. Vstavite pladenj tiskalne kartuše in zaprite vratca.

 5. Natisnite dokument.


Ali je gostota tiskanja neenakomerna?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Vodoravne temne črte

Opombe:

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Glede na operacijski sistem nastavite vrsto papirja v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja.
 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo temne črte?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Naložite papir iz novega paketa.

  Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvirni embalaži.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo temne črte?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Odprite glavni dostop in ga močno pritisnite navzdol.

 2. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 3. Odstranite in nato vstavite tiskalne kartuše.

   Tiskalne kartuše, ki jih odstranite in vstavite nazaj na pladenj tiskalne kartuše.
 4. Vstavite pladenj tiskalne kartuše in zaprite vratca.

 5. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo temne črte?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

 1. Izvedite Barvno prilagajanje.

  Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Natisni > Kakovost > Napredna obdelava slik > Barvno prilagajanje

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo temne črte?

Obrnite se na podporo strankam.

Težava je odpravljena.


Navpične temne črte

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja.
 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Naložite papir iz novega paketa.

  Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvirni embalaži.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Odprite sprednja vratca in jih močno pritisnite navzdol.

 2. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 3. Odstranite in nato vstavite tiskalne kartuše.

 4. Vstavite pladenj tiskalne kartuše in zaprite vratca.

 5. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Vodoravne bele črte

Opombe:

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Glede na operacijski sistem nastavite vrsto papirja v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja.
 2. Natisnite dokument.


Ali se natisih pojavljajo vodoravne bele črte?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Odprite glavni dostop in ga močno pritisnite navzdol.

 2. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 3. Odstranite in nato vstavite tiskalne kartuše.

  Tiskalne kartuše, ki jih odstranite in vstavite nazaj v tiskalnik
 4. Vstavite pladenj tiskalne kartuše in zaprite vratca.

 5. Natisnite dokument.


Ali se natisih pojavljajo vodoravne bele črte?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Izvedite Barvno prilagajanje.

  Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Natisni > Kakovost > Napredna obdelava slik > Barvno prilagajanje

 2. Natisnite dokument.


Ali se natisih pojavljajo vodoravne bele črte?

Obrnite se na podporo strankam.

Težava je odpravljena.


Navpične bele črte

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja.
 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

Preverite, ali uporabljate priporočeno vrsto papirja.

 1. Na vir papirja naložite priporočeno vrsto papirja.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Odprite sprednja vratca in jih močno pritisnite navzdol.

 2. Izvlecite pladenj tiskalne kartuše.

 3. Odstranite in nato vstavite tiskalne kartuše.

 4. Vstavite pladenj tiskalne kartuše in zaprite vratca.

 5. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Ponavljajoče se napake

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

 1. Z uporabo možnosti Strani za preizkus kakovosti tiskanja izmerite razdaljo med ponavljajočimi se napakami na strani s prizadeto barvo.

 2. Preverite, ali se ponavljajoče se napake ujemajo z naslednjimi meritvami:

  Tiskalne kartuše
  • 25,70 mm (1,01 palca)

  • 35,30 mm (1,39 palca)

  • 75,6 mm (2,98 palca)

  • 26,7 mm (1,05 palca)

  Fiksirna enota
  • 56,5 mm (2,22 palca)

  Prenosni modul
  • 25,10 mm (0,99 palca)

  • 59,70 mm (2,35 palca)

  • 28,30 mm (1,11 palca)

  • 65 mm (2,56 palca)

  • 44 mm (1,73 palca)


Ali se ponavljajoče se napake ujemajo s katero od meritev?

Zabeležite si razdaljo in se obrnite na podpora strankam.

Zabeležite si razdaljo in se obrnite na podpora strankam.


Tiskalna opravila se ne izvedejo

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in preverite, ali je izbran pravilen tiskalnik.

 2. Natisnite dokument.


Ali se je dokument natisnil?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

 1. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.

 2. Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu.

 3. Natisnite dokument.


Ali se je dokument natisnil?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

 1. Preverite, ali vrata delujejo in ali so kabli pravilno priklopljeni v računalnik in tiskalnik.

  Več informacij najdete v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili s tiskalnikom.

 2. Natisnite dokument.


Ali se je dokument natisnil?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 4. korak.

4. korak

 1. Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite.

 2. Natisnite dokument.


Ali se je dokument natisnil?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 5. korak.

5. korak

 1. Odstranite gonilnik tiskalnika in ga znova namestite.

 2. Natisnite dokument.


Ali se je dokument natisnil?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podpora strankam.


Počasno tiskanje

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Prepričajte se, da je kabel tiskalnika trdno priključen na tiskalnik in računalnik, tiskalni strežnik, možnost oz. drugo omrežno napravo.


Ali tiskalnik tiska počasi?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Prepričajte se, da tiskalnik ni nastavljena na Tihi način.

  Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Načini delovanja naprave > Tihi način.

 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik tiska počasi?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Glede na operacijski sistem določite ločljivost tiskanja v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni.

 2. Nastavite ločljivost na 4800 CQ.

 3. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik tiska počasi?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja.
  • Tiskanje na težji papir je počasnejše.
  • Tiskanje na papir, ožji od velikosti Letter, A4 in Legal, je lahko počasnejše.
 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik tiska počasi?

Pojdite na 5. korak.

Težava je odpravljena.

5. korak

 1. Prepričajte se, da se nastavitvi tiskalnika za teksturo in težo ustrezata papirju, ki ga nalagate.

  Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Papir > Konfiguracija medija > Vrste medijev.

  Opomba: Tiskanje na papir z bolj grobo teksturo in večjo težo je lahko počasnejše.

 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik tiska počasi?

Pojdite na 6. korak.

Težava je odpravljena.

6. korak

Odstranite zadržana opravila.


Ali tiskalnik tiska počasi?

Pojdite na 7. korak.

Težava je odpravljena.

7. korak

 1. Zagotovite, da se tiskalnik ne pregreva.

  Opombe:

  • Po dolgem tiskalnem opravilu počakajte, da se tiskalnik ohladi.
  • Upoštevajte priporočeno temperaturo okolja za tiskalnik. Za več informacij si oglejte razdelek Izbiranje mesta za tiskalnik.
 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik tiska počasi?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Opravilo se tiska z napačnega pladnja ali na napačen papir

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskate na ustrezen papir.

 2. Natisnite dokument.


Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir?

Pojdite na 2. korak.

Naložite papir ustrezne velikosti in vrste.

2. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja.

  Opomba: Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na:

  Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja

 2. Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.

 3. Natisnite dokument.


Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

 1. Preverite, ali so pladnji povezani.

  Za več informacij si oglejte razdelek Povezovanje pladnjev.

 2. Natisnite dokument.


Ali je bil dokument natisnjen iz ustreznega pladnja?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podpora strankam.


Zaupni in drugi dokumenti se ne natisnejo

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Na nadzorni plošči preverite, ali so dokumenti na seznamu Zadržana opravila.

  Opomba: Če dokumenti niso na seznamu, natisnite dokumente z uporabo možnosti Natisni in zadrži.

 2. Natisnite dokumente.


Ali so se dokumenti natisnili?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

Tiskalno opravilo lahko vsebuje napako oblikovanja ali neveljavne podatke. Izbrišite tiskalno opravilo in ga nato znova pošljite.


Ali so se dokumenti natisnili?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

Če tiskate prek interneta, lahko tiskalnik več naslovov opravil obravnava kot dvojnike.

Za uporabnike sistema Windows
 1. Odprite pogovorno okno Nastavitve tiskanja.

 2. Na zavihku Natisni in zadrži kliknite Uporabi tiskanje in zadržanje in nato kliknite Ohrani podvojene dokumente.

 3. Vnesite PIN in nato shranite spremembe.

 4. Pošljite tiskalno opravilo.

Za uporabnike računalnikov Macintosh
 1. Vsako opravilo shranite in poimenujte drugače.

 2. Opravila pošljite posamezno.


Ali so se dokumenti natisnili?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 4. korak.

4. korak

 1. Zbrišite nekaj zadržanih opravil, da sprostite pomnilnik tiskalnika.

 2. Natisnite dokumente.


Ali so se dokumenti natisnili?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo strankam.