Težave z omrežno povezavo

Vdelanega spletnega strežnika ni mogoče odpreti

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.


Ali je tiskalnik vklopljen?

Pojdite na 2. korak.

Vklopite tiskalnik.

2. korak

Zagotovite, da je naslov IP tiskalnika pravilen.

Opombe:

  • Naslov IP si oglejte na začetnem zaslonu.
  • Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.

Ali je naslov IP tiskalnika pravilen?

Pojdite na 3. korak.

Vtipkajte pravilen naslov IP tiskalnika v polje za naslov.

3. korak

Preverite, ali uporabljate podprti brskalnik:

  • Internet Explorer 11 ali novejša različica

  • Microsoft Edge

  • Safari različice 6 ali novejše

  • Google ChromeTM različice 32 ali novejše

  • Mozilla Firefox različice 24 ali novejše


Ali uporabljate podprti brskalnik?

Pojdite na 4. korak.

Namestite podprti brskalnik.

4. korak

Preverite, ali omrežna povezava deluje.


Ali omrežna povezava deluje?

Pojdite na 5. korak.

Obrnite se na skrbnika.

5. korak

Poskrbite, da so kabelske povezave s tiskalnikom in tiskalnim strežnikom dobro priključene. Več informacij si oglejte v dokumentaciji, priloženi tiskalniku.


Ali so kabli pravilno priključeni?

Pojdite na 6. korak.

Preverite kabelske povezave.

6. korak

Preverite, ali so spletni namestniški strežniki onemogočeni.


Ali so spletni namestniški strežniki onemogočeni?

Pojdite na 7. korak.

Obrnite se na skrbnika.

7. korak

Dostopite do vdelanega spletnega strežnika.


Ali se je vdelani spletni strežnik odprl?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podpora strankam.


Tiskalnika ni mogoče povezati v brezžično omrežje

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Prepričajte se, da je Aktivna omrežna kartica nastavljena na Samodejno.

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja > Aktivna omrežna kartica > Samodejno.


Se tiskalnik lahko poveže v brezžično omrežje?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

Preverite, ali je izbrano ustrezno brezžično omrežje.

Opomba: Več usmerjevalnikov ima lahko enak privzeti SSID.


Ali se povezujete v ustrezno brezžično omrežje?

Nadaljujte s 4. korakom.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

Vzpostavite povezavo z ustreznim brezžičnim omrežjem. Za več informacij si oglejte razdelek Povezava tiskalnika v brezžično omrežje.


Se tiskalnik lahko poveže v brezžično omrežje?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 4. korak.

4. korak

Preverite način varnosti brezžičnega omrežja.

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Omrežje/vrata > Brezžično > Način varnosti brezžičnega omrežja.


Ali je izbran ustrezen način varnosti brezžičnega omrežja?

Nadaljujte s 6. korakom.

Pojdite na 5. korak.

5. korak

Izberite ustrezni način varnosti brezžičnega omrežja.


Se tiskalnik lahko poveže v brezžično omrežje?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 6. korak.

6. korak

Prepričajte se, ali ste vnesli pravilno omrežno geslo.

Opomba: Bodite pozorni na presledke, številke in velike začetnice v geslu.


Se tiskalnik lahko poveže v brezžično omrežje?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo strankam.