Težave pri podajanju papirja

Ovojnica se med tiskanjem zapre

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Uporabljajte ovojnico, ki je bila shranjena v suhem okolju.

  Opomba: Pri tiskanju na ovojnice z visoko vsebnostjo vlage se lahko zavihki ovojnic zaprejo.

 2. Pošljite tiskalno opravilo.


Ali se ovojnica med tiskanjem zapre?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Prepričajte se, da je vrsta papirja nastavljena na možnost Ovojnica.

  Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja

 2. Pošljite tiskalno opravilo.


Ali se ovojnica med tiskanjem zapre?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Zbrano tiskanje ne deluje

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Tiskanje > Postavitev > Zbiranje

 2. Dotaknite se možnosti Vklop [1, 2, 1, 2, 1, 2].

 3. Natisnite dokument.


Ali je dokument pravilno zbran?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

 1. V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in nato izberite Zbiranje.

 2. Natisnite dokument.


Ali je dokument pravilno zbran?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

 1. Zmanjšajte število strani za tiskanje.

 2. Natisnite dokument.


Ali so strani pravilno zbrane?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo strankam.


Povezovanje pladnjev ne deluje

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali je na pladnjih papir iste velikosti in vrste.

 2. Preverite, ali so vodila za papir pravilno postavljena.

 3. Natisnite dokument.


Ali se pladnji pravilno povežejo?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja.

 2. Nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate na povezane pladnje.

 3. Natisnite dokument.


Ali se pladnji pravilno povežejo?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

 1. Prepričajte se, da je Povezovanje pladnja nastavljeno na Samodejno. Za več informacij si oglejte razdelek Povezovanje pladnjev.

 2. Natisnite dokument.


Ali se pladnji pravilno povežejo?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo strankam.


Pogosti zastoji papirja

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Odstranite pladenj.

 2. Preverite, ali je papir pravilno naložen.

  Opombe:

  • Zagotovite, da sta vodili za papir pravilno postavljeni.
  • Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje.
  • Tiskajte na papir priporočene velikosti in vrste.
 3. Vstavite pladenj.

 4. Natisnite dokument.


Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja

 2. Nastavite pravilno velikost in vrsto papirja.

 3. Natisnite dokument.


Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Naložite papir iz novega paketa.

  Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvirni embalaži.

 2. Natisnite dokument.


Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Zagozdene strani se ne natisnejo znova

Dejanje

Da

Ne

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Naprava > Obvestila > Obnovitev vsebine ob zastoju

 2. V meniju Obnovitev ob zastoju izberite možnost Vklop ali Samodejno.

 3. Natisnite dokument.


Ali se zagozdene strani znova natisnejo?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo za stranke.