Faks bekletme

Not: Faksın yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama.
  1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

    Notlar:

  2. Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarları > Faks Bekletme öğesine tıklayın.

  3. Bir mod seçin.

  4. Değişiklikleri uygulayın.