Faks günlüğü yazdırma

Not: Faksın yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama.
  1. Ana ekrandan Ayarlar > Raporlar > Faks öğesine dokunun.

  2. Faks İş Günlüğü veya Faks Arama Günlüğü öğesine dokunun.