Cloud Connector profilinden yazdırma

  1. Ana ekrandan Cloud Connector öğesine dokunun.

  2. Bir bulut hizmet sağlayıcı seçin ve ardından bir profil seçin.

    Not: Cloud Connector profili oluşturmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Cloud Connector profili oluşturma.
  3. Yazdır öğesine dokunun, ardından bir dosya seçin.

    Gerekirse ayarları değiştirin.

    Not: Desteklenen bir dosya seçtiğinizden emin olun.
  4. Belgeyi yazdırın.