Cloud Connector profiline tarama

  1. Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

  2. Ana ekrandan Cloud Connector öğesine dokunun.

  3. Bir bulut hizmet sağlayıcı seçin ve ardından bir profil seçin.

    Not: Cloud Connector profili oluşturmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Cloud Connector profili oluşturma.
  4. Tara öğesine dokunun ve ardından bir dosya adı ve hedef klasör atayın.

  5. Buraya Tara öğesine dokunun.

    Gerekirse tarama ayarlarını değiştirin.

  6. Belgeyi tarayın.