Faks gönderme

Not: Faksın yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama.

Kontrol panelini kullanma

 1. Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

 2. Ana ekranda Faks öğesine dokunun, ardından istenen bilgileri girin.

  Gerekiyorsa ayarları düzenleyin.

 3. Faksı gönderin.

Bilgisayarı kullanarak

Başlamadan önce faks sürücüsünün yüklü olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Faks sürücüsünü yükleme.

Windows kullanıcıları için
 1. Faksla göndermek istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.

 2. Yazıcıyı seçin, ardından Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar öğesine tıklayın.

 3. Faks > Faksı etkinleştir > Faks göndermeden önce her zaman ayarları görüntüle öğesine tıklayın ve ardından alıcı numarasını girin.

  Gerekirse diğer faks ayarlarını yapılandırın.

 4. Faksı gönderin.

Macintosh kullanıcıları için
 1. Bir belge açıkken, Dosya > Yazdır menü öğelerini seçin.

 2. Adından sonra - Faks ifadesi eklenen yazıcıyı seçin.

 3. Alıcı alanına alıcının numarasını girin.

  Gerekirse diğer faks ayarlarını yapılandırın.

 4. Faksı gönderin.