Tarama sorunları

Bilgisayara tarama yapılamıyor

İşlem

Evet

Hayır

Adım 1

Bir kopyalama işi gerçekleştirin.


Kopyalama işi başarılı oldu mu?

3. adıma gidin.

2 adıma gidin.

Adım 2

 1. Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın.

 2. Belgeyi tarayın.


Belgeyi bilgisayara tarayabiliyor musunuz?

Sorun çözüldü.

3 adıma gidin.

Adım 3

Yazıcı bağlanabilirliğini kontrol edin.

 1. Ağ Ayarları Sayfası'nı yazdırın. Kontrol panelinden şuraya gidin:

  Ayarlar > Raporlar > > Ağ Ayarları Sayfası.

 2. Ağ durumunu kontrol edin.


Yazıcı ağa bağlı mı?

5. adıma gidin.

4 adıma gidin.

Adım 4

 1. Yazıcıyı ağa bağlayın.

 2. Belgeyi tarayın.


Belgeyi bilgisayara tarayabiliyor musunuz?

Sorun çözüldü.

5 adıma gidin.

Adım 5

 1. Yazıcın ve bilgisayarın aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

 2. Belgeyi tarayın.


Belgeyi bilgisayara tarayabiliyor musunuz?

Sorun çözüldü.

Kişi müşteri desteği.


Ağ klasörüne tarama yapılamıyor

İşlem

Evet

Hayır

Adım 1

 1. Ağ klasörü kısayolu oluşturun.

 2. Kısayolu kullanarak belgeyi tarayın. Daha fazla bilgi için bkz. Kısayol kullanarak bir ağ klasörüne tarama.


Bir belgeyi tarayıp bir ağ klasörüne kaydedebiliyor musunuz?

Sorun çözüldü.

2 adıma gidin.

Adım 2

Ağ klasörü yolunun ve biçiminin doğru olduğundan emin olun. Örneğin, server_hostname'nın tam etki alanı adı (FQDN) veya IP olduğu; //server_hostname/foldername/path şeklinde bir yol.


Ağ klasörü yolu ve biçimi doğru mu?

3 adıma gidin.

4. adıma gidin.

Adım 3

Ağ klasörüne yazma erişimi izniniz olduğundan emin olun.


Bir belgeyi tarayıp bir ağ klasörüne kaydedebiliyor musunuz?

Sorun çözüldü.

4 adıma gidin.

Adım 4

Ağ klasörü kısayolunu güncelleyin.

 1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

  Notlar:

  • Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
  • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
 2. Kısayollar öğesine tıklayın ve ardından bir kısayol seçin.

  Not: Birden çok kısayol türleriniz varsa Ağ Klasörü öğesini seçin.

 3. Paylaşım Yolu alanına ağ klasörü yolunu yazın.

  Notlar:

  • Paylaşım yolunuz \\server_hostname\foldername\path ise //server_hostname/foldername/path. yazın.
  • Paylaşım yolunu yazarken öne eğik çizgi kullandığınızdan emin olun.
 4. Kimlik Doğrulama menüsünden, doğrulama yöntemini seçin.

  Not: Kimlik Doğrulama "Atanmış kullanıcı adı ve parola kullanın" olarak ayarlanmışsa Kullanıcı Adı ve Parola alanlarına kimlik bilgilerinizi girin.

 5. Kaydet öğesine tıklayın.


Bir belgeyi tarayıp bir ağ klasörüne kaydedebiliyor musunuz?

Sorun çözüldü.

5 adıma gidin.

Adım 5

Yazıcının ve ağ klasörünün aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.


Bir belgeyi tarayıp bir ağ klasörüne kaydedebiliyor musunuz?

Sorun çözüldü.

Kişi müşteri desteği.


Belgeler ya da fotoğrafların kısmi kopyaları

İşlem

Evet

Hayır

Adım 1

 1. Belgenin ya da fotoğrafın ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirdiğinizden emin olun.

 2. Belge veya fotoğrafı kopyalayın.


Belge veya fotoğraf düzgün kopyalandı mı?

Sorun çözüldü.

2 adıma gidin.

Adım 2

 1. Kağıt boyutu ayarını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirin.

 2. Belge veya fotoğrafı kopyalayın.


Belge veya fotoğraf düzgün kopyalandı mı?

Sorun çözüldü.

Müşteri desteği müşteri desteği.


Tarama işi başarısız oldu

İşlem

Evet

Hayır

Adım 1

Kablo bağlantılarını denetleyin.

 1. Ethernet veya USB kablosunun bilgisayara ve yazıcıya düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.

 2. Tarama işini yeniden gönderin.


Tarama işi başarılı oldu mu?

Sorun çözüldü.

2 adıma gidin.

Adım 2

Taramak istediğiniz dosyayı kontrol edin.

 1. Hedef klasörde dosya adının halihazırda kullanılmadığından emin olun.

 2. Taramak istediğiniz belge veya fotoğrafın başka bir uygulamada açık olmadığından emin olun.

 3. Tarama işini yeniden gönderin.


Tarama işi başarılı oldu mu?

Sorun çözüldü.

3 adıma gidin.

Adım 3

 1. Hedef yapılandırma ayarlarında Zaman damgası ekle veya Mevcut dosyanın üzerine yaz onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

 2. Tarama işini yeniden gönderin.


Tarama işi başarılı oldu mu?

Sorun çözüldü.

Müşteri desteği müşteri desteği.


Düşük kopyalama kalitesi

İşlem

Evet

Hayır

Adım 1

 1. Tarayıcı camını ve ADF camını nemli, yumuşak, hav bırakmayan bir bezle temizleyin. Yazıcınızda ADF içinde ikinci bir ADF camı varsa o camı da temizleyin.

  Daha fazla bilgi için bkz. Tarayıcıyı temizleme.

 2. Belgenin ya da fotoğrafın ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirdiğinizden emin olun.

 3. Belge veya fotoğrafı kopyalayın.


Kopyalama kalitesi yeterli mi?

Sorun çözüldü.

2 adıma gidin.

Adım 2

 1. Özgün belge veya fotoğrafın kalitesini denetleyin.

 2. Tarama kalitesi ayarlarını düzenleyin.

 3. Belge veya fotoğrafı kopyalayın.


Kopyalama kalitesi yeterli mi?

Sorun çözüldü.

Müşteri desteği ile iletişime geçin.


ADF'den tarama yaparken çıktıda oluşan koyu renk dikey çizgiler

Kesikli yatay çizgili sayfa

İşlem

Evet

Hayır

 1. Tarayıcı kapağını açın.

 2. ADF camı pad'ini nemli, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle silin.

  Not: Bazı yazıcı modellerinde, bu konumda pad yerine ADF camı bulunur.

 3. Tarayıcı kapağını kapatın.

 4. Belgeyi tarayın.


Taranan belgelerde dikey çizgiler beliriyor mu?

Müşteri desteği ile iletişime geçin.

Sorun çözüldü.


ADF'den tarama yaparken titrek görüntü veya metin

Tırtıklı görüntü veya metin içeren sayfa.

İşlem

Evet

Hayır

 1. ADF'ye 50 sayfa temiz, düz kağıt yükleyin.

  Not: Düz kağıt, ADF besleme silindirlerindeki toz ve diğer yabancı maddelerin temizlenmesine veya giderilmesine yardımcı olur.

 2. Kontrol panelinden gönder düğmesi düğmesine basın.

 3. ADF'ye, özgün bir belge yükleyin.

 4. Belgeyi tarayın.


Çıktıda titrek görüntüler veya metinler görünüyor mu?

Kişi müşteri desteği.

Sorun çözüldü.


Tarayıcı kapanmıyor

İşlem

Evet

Hayır

Tarayıcı kapağının açık kalmasına neden olan engelleri kaldırın.


Tarayıcı kapağı düzgün kapandı mı?

Sorun çözüldü.

Müşteri desteği ile iletişime geçin.


Tarama işlemi çok uzun sürüyor veya bilgisayarın donmasına neden oluyor

İşlem

Evet

Hayır

Tarama işlemini etkileyen tüm uygulamaları kapatın.


Tarama işlemi çok uzun sürüyor ya da bilgisayarı donduruyor mu?

Müşteri desteğine başvurun.

Sorun çözüldü.


Tarayıcı yanıt vermiyor

İşlem

Evet

Hayır

Adım 1

 1. Güç kablosunun yazıcıya ve prize doğru bir şekilde takılı olduğundan emin olun.

  standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

 2. Belgeyi kopyalayın veya tarayın.


Tarayıcı yanıt veriyor mu?

Sorun çözüldü.

2 adıma gidin.

Adım 2

 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.

 2. Ekranda görünen hata mesajlarını çözün.

 3. Belgeyi kopyalayın veya tarayın.


Tarayıcı yanıt veriyor mu?

Sorun çözüldü.

3 adıma gidin.

Adım 3

 1. Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.

 2. Belgeyi kopyalayın veya tarayın.


Tarayıcı yanıt veriyor mu?

Sorun çözüldü.

Teknik destek müşteri desteği.


Tarayıcı kaydını ayarlama

 1. Kontrol panelinden şuraya gidin:

  Ayarlar > Aygıt > Bakım > Yapılandırma Menüsü > Tarayıcı Yapılandırması > Tarayıcı Manuel Kaydı

 2. Hızlı Yazdırma Testi öğesine dokunun.

 3. Hızlı Yazdırma Testi sayfasını tarayıcı camına yerleştirin ve ardından Düz Yatak Kaydı öğesine dokunun.

 4. Hızlı Kopyalama Testi öğesine dokunun.

 5. Hızlı Kopyalama Testi sayfasını özgün belgeyle karşılaştırın.

  Not: Test sayfasının kenar boşlukları, özgün belgeninkinden farklıysa Sol Kenar Boşluğu ve Üst Kenar Boşluğunu ayarlayın.
 6. Hızlı Kopyalama Testi sayfası, özgün belgeyle neredeyse tamamen eşleşene kadar adım 4 ve adım 5 adımlarını tekrarlayın.

ADF kaydını ayarlama

 1. Kontrol panelinden şuraya gidin:

  Ayarlar > Aygıt > Bakım > Yapılandırma Menüsü > Tarayıcı Yapılandırması > Tarayıcı Manuel Kaydı

 2. Hızlı Yazdırma Testi öğesine dokunun.

 3. Hızlı Yazdırma Testi sayfasını ADF tepsisine yerleştirin.

 4. Ön ADF Kaydı veya Arka ADF Kaydı öğesine dokunun.

  Notlar:

  • Ön ADF Kaydını hizalamak için test sayfasını, sayfanın ön yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye yerleştirin.
  • Arka ADF Kaydını hizalamak için test sayfasını, sayfanın ön yüzü aşağı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye yerleştirin.
 5. Hızlı Kopyalama Testi öğesine dokunun.

 6. Hızlı Kopyalama Testi sayfasını özgün belgeyle karşılaştırın.

  Not: Test sayfasının kenar boşlukları, özgün belgeninkinden farklıysa Yatay Ayarlamayı yapın ve Üst Kenar Boşluğunu ayarlayın.
 7. Hızlı Kopyalama Testi sayfası, özgün belgeyle neredeyse tamamen eşleşene kadar adım 5 ve adım 6 adımlarını tekrarlayın.