Skrive ut fra en mobilenhet

Skriv ut fra en mobilenhet med Lexmark Mobil utskrift

LexmarkTM Mobil utskrift gjør det mulig å sende dokumenter og bilder direkte til en Lexmark-enhet som støttes.

 1. Åpne dokumentet. Send deretter dokumentet til eller del det med Lexmark Mobil utskrift

  Merk: Enkelte tredjepartsprogrammer støtter kanskje ikke send- eller del-funksjonen. Hvis du ønsker hjelp, kan du se i dokumentasjonen til programmet.
 2. Velge en skriver.

 3. Skriv ut dokumentet.

Utskrift fra en mobil tjeneste med Google Cloud Print

Google Cloud PrintTM er en utskriftstjeneste som gjør det mulig å skrive ut til hvilken som helst skriveklar Google Cloud Print-skriver.

Før du starter, kontrollerer du at:

 1. På AndroidTM-mobilenheten åpner du et dokument eller velger et dokument fra filbehandlingsverktøyet.

 2. Trykk på Menyikonet Fullt > Skriv ut.

 3. Velg en skriver, og trykk deretter på utskriftsikonet.

Utskrift fra en mobil enhet med Mopria Print Service

Mopria Print Service er en mobil utskriftsløsning for mobile enheter som kjører på Android-versjon 5.0 eller nyere. Den gjør det mulig å skrive ut direkte til hvilken som helst Mopria-sertifisert skriver.

Merk: Last ned Mopria Print Service-programmet fra Google Play-butikken, og aktiver det på mobilenheten.
 1. Start et kompatibelt program på Android-mobilenheten din, eller velg et dokument fra filbehandlingsverktøyet.

 2. Trykk på Menyikonet Fullt > Skriv ut.

 3. Velg en skriver, og juster innstillingene om nødvendig.

 4. Trykk på utskriftsikonet.

Utskrift fra en mobil enhet med AirPrint

Programvarefunksjonen AirPrint er en mobil utskriftsløsning som gjør det mulig å skrive ut direkte fra Apple-enheter til en AirPrint-sertifisert skriver.

Merknader:

 1. Fra den mobile enheten din velger du et dokument fra filbehandlingsverktøyet eller starter et kompatibelt program.

 2. Trykk på delingsikonet > Skriv ut.

 3. Velg en skriver, og juster innstillingene om nødvendig.

 4. Skriv ut dokumentet.

Utskrift fra en mobilenhet ved hjelp av Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct er en utskriftstjeneste som gjør det mulig å skrive ut til enhver Wi-Fi Direct-klar skriver.

Merk: Kontroller at mobilenheten er koblet til skriverens trådløse nettverk. Se Koble en mobilenhet til skriveren hvis du vil ha mer informasjon.
 1. Start et kompatibelt program fra mobilenheten din, eller velg et dokument fra filbehandlingsverktøyet.

 2. Gjør ett av følgende, avhengig av mobilenheten:

  • Trykk på Menyikonet Fullt > Skriv ut.

  • Trykk på delingsikonet > Skriv ut.

  • Trykk på meny-ikonet > Skriv ut.

 3. Velg en skriver, og juster innstillingene om nødvendig.

 4. Skriv ut dokumentet.