Fakseproblemer

Anroper-ID vises ikke

Handling

Ja

Nei

Aktiver anroper-ID.

Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Faks > Faksoppsett > Innstillinger for mottak av faks > Admin-kontroller > Aktiver anroper-ID.


Vises anroper-ID-en?

Problemet er løst.


Kan ikke sende eller motta fakser

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Løs eventuelle feilmeldinger som vises på skjermen.


Kan du sende eller motta en faks?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Sørg for at kabeltilkoblingene for følgende utstyr er godt festet:

 • telefon

 • telefonrør

 • telefonsvarer


Kan du sende eller motta en faks?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Lytt etter en summetone.

 • Ring faksnummeret for å kontrollere at det fungerer som det skal.

 • Hvis du bruker funksjonen for oppringing med røret på, kan du øke volumet for å kontrollere at du har en ringetone.


Hører du en summetone?

Gå til trinn 5.

Gå til trinn 4.

Trinn 4

Kontroller telefonveggkontakten.

 1. Koble den analoge telefonen direkte til veggkontakten.

 2. Lytt etter en summetone.

 3. Hvis du ikke hører noen summetone, må du bruke en annen telefonledning.

 4. Hvis du fortsatt ikke hører noen summetone, må du koble den analoge telefonen til en annen veggkontakt.

 5. Hvis du hører en summetone, kan du koble skriveren til kontakten.


Kan du sende eller motta en faks?

Problemet er løst.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

Kontroller at skriveren er koblet til en analog telefontjeneste eller til riktig digitaltilkobling.

 • Hvis du bruker en ISDN-telefontjeneste, må du koble skriveren til en analog telefonport på en ISDN-terminaladapter. Kontakt ISDN-leverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

 • Hvis du bruker DSL, må du koble til et DSL-filter eller en ruter som støtter analog bruk. Kontakt DSL-leverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

 • Hvis du bruker en telefonsentraltjeneste (PBX), må du kontrollere at du har en analog tilkobling på telefonsentralen. Hvis det ikke er noen analog tilkobling, må du vurdere å installere en analog telefonlinje for faksmaskinen.


Kan du sende eller motta en faks?

Problemet er løst.

Gå til trinn 6.

Trinn 6

Koble midlertidig fra annet utstyr, og deaktiver andre telefontjenester.

 1. Koble fra annet utstyr (som telefonsvarere, datamaskiner, modemer eller telefonlinjesplittere) mellom skriveren og telefonlinjen.

 2. Deaktiver samtale venter og telefonsvar. Kontakt telefonselskapet for mer informasjon.


Kan du sende eller motta en faks?

Problemet er løst.

Gå til trinn 7.

Trinn 7

Skann en side av originaldokumentet om gangen.

 1. Ring faksnummeret.

 2. Skann dokumentet.


Kan du sende eller motta en faks?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Kan motta, men ikke sende fakser

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Legg originaldokumentet i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller på skannerglassplaten.


Kan du sende fakser?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Konfigurer hurtignummeret på riktig måte.

 • Kontroller at hurtignummeret er konfigurert for telefonnummeret du vil ringe.

 • Slå telefonnummeret manuelt.


Kan du sende fakser?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Kan sende, men ikke motta fakser

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Kontroller at papirskuffen ikke er tom.


Kan du motta fakser?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontroller innstillingene for ringeforsinkelse.

Fra kontrollpanelet trykker du på Innstillinger > Faks > Oppsett av faks > Innstillinger for faksmottak > Antall ring før svar.


Kan du motta fakser?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Hvis skriveren skriver ut blanke sider, kan du se Blanke eller hvite sider.


Kan du motta fakser?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Dårlig utskriftskvalitet på fakser

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Kontroller at det ikke er noen feil med utskriftskvaliteten.

 1. Trykk på Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testside på kontrollpanelet.

 2. Rett opp eventuelle feil med utskriftskvaliteten. Se Utskriftskvaliteten er dårlig hvis du vil ha mer informasjon.


Er utskriftskvaliteten på faksen tilfredsstillende?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Reduser overføringshastigheten for innkommende fakser.

 1. Trykk på Innstillinger > Faks > Faksoppsett > Innstillinger for mottak av faks > Admin-kontroller på kontrollpanelet.

 2. Fra menyen Maksimal hastighet velger du en lavere overføringshastighet.


Er utskriftskvaliteten på faksen tilfredsstillende?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.