Skanneproblemer

Kan ikke skanne fra en datamaskin

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.

 2. Send skannejobben på nytt.


Får du sendt skannejobben?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Kontroller at kablene mellom skriveren og utskriftsserveren er ordentlig festet.

  Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Send skannejobben på nytt.


Kan du sende skannejobben?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Ufullstendige kopier av dokumenter eller bilder

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Kontroller at dokumentet eller bildet er lagt med forsiden ned i øvre venstre hjørne på skannerglassplaten.

 2. Kopier dokumentet eller bildet.


Ble dokumentet eller fotografiet kopiert på riktig måte?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Er innstillingen for papirstørrelse i samsvar med papiret som ligger i skuffen?

 2. Kopier dokumentet eller bildet.


Ble dokumentet eller fotografiet kopiert på riktig måte?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Dårlig kopikvalitet

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Rengjør skannerglassplaten og ADF-glassplaten med en fuktig, myk og lofri klut. Hvis skriveren har en ekstra ADM-glassplate inne i den automatiske dokumentmateren, må du også rengjøre denne glassplaten.

  Se Rengjøre skanneren hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Kontroller at dokumentet eller bildet er lagt med forsiden ned i øvre venstre hjørne på skannerglassplaten.

 3. Kopier dokumentet eller bildet.


Er kopikvaliteten tilfredsstillende?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Kontroller kvaliteten til det originale dokumentet eller bildet.

 2. Juster skannekvalitetsinnstillingen.

 3. Kopier dokumentet eller bildet.


Er kopikvaliteten tilfredsstillende?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Skannejobben ble ikke fullført

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Sjekk kabeltilkoblingene.

 1. Kontroller at Ethernet- eller USB-ledningen er satt ordentlig inn i datamaskinen og skriveren.

 2. Send skannejobben på nytt.


Er skannejobben vellykket?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontroller filen du vil skanne.

 1. Kontroller at filnavnet ikke allerede er i bruk i målmappen.

 2. Kontroller at dokumentet eller bildet du vil skanne, ikke er åpent i et annet program.

 3. Send skannejobben på nytt.


Er skannejobben vellykket?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

 1. Kontroller at det er merket av for Bruk tidsstempel eller Overskriv eksisterende fil i innstillingene for målkonfigurasjon.

 2. Send skannejobben på nytt.


Er skannejobben vellykket?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Skanneren kan ikke lukkes

Handling

Ja

Nei

Fjern hindringer som holder skannerdekselet åpent.


Er skannerdekselet ordentlig lukket?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Skanningen tar lang tid, eller datamaskinen krasjer

Handling

Ja

Nei

Lukk alle programmer som forstyrrer skanningen.


Tar det for lang tid å skanne, eller krasjer datamaskinen?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Skanneren svarer ikke

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Kontroller stikkontakten og at strømledningen er trygt koblet til skriveren.

  forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

 2. Kopier eller skann dokumentet.


Svarer skanneren?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Kontroller at skriveren er slått på

 2. Løs eventuelle feilmeldinger som vises på skjermen.

 3. Kopier eller skann dokumentet.


Svarer skanneren?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

 1. Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den deretter på igjen.

 2. Kopier eller skann dokumentet.


Svarer skanneren?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Justere skannerregistrering

 1. På startsiden trykker du på Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigurasjonsmeny > Skannerkonfigurasjon > Skanner – manuell registrering.

 2. Trykk på Start i Skriv ut hurtigtest-menyen.

 3. Plasser Skriv ut hurtigtest-siden på skannerens glassplate, og trykk deretter på Planregistrering.

 4. Trykk på Start i Kopier hurtigtest-menyen.

 5. Sammenlign Kopier hurtigtest-siden med originaldokumentet.

  Merk: Hvis margene på testsiden er forskjellig fra originaldokumentet, kan du justere den venstre margen og toppmargen.
 6. Gjenta trinn 4 og trinn 5 til margene på Kopier hurtigtest-siden samsvarer med originaldokumentet.

Justere ADM-registreringen

 1. På startsiden trykker du på Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigurasjonsmeny > Skannerkonfigurasjon > Skanner – manuell registrering.

 2. Trykk på Start i Skriv ut hurtigtest-menyen.

 3. Plasser Skriv ut hurtigtest-siden i skuffen for den automatiske dokumentmateren.

 4. Trykk på Fremre ADM-registrering eller Bakre ADM-registrering.

  Merknader:

  • For å justere Fremre ADM-registrering plasserer du testsiden med utskriftssiden opp og kortsiden først i dokumentmateren.
  • For å justere Bakre ADM-registrering plasserer du testsiden med utskriftssiden ned og kortsiden først i dokumentmateren.
 5. Trykk på Start i Kopier hurtigtest-menyen.

 6. Sammenlign Kopier hurtigtest-siden med originaldokumentet.

  Merk: Hvis margene på testsiden er forskjellig fra originaldokumentet, kan du utføre en vannrett justering og justere toppmargen.
 7. Gjenta trinn 5 og trinn 6 til margene på Kopier hurtigtest-siden samsvarer med originaldokumentet.