CX820, CX827, XC6152, XC6153 MFP'ler

Güvenlik bilgileri

Kurallar

Ürün beyanları

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı için bir yer seçme

Yazıcı yapılandırmaları

Kabloları takma

Kontrol panelini kullanarak

Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama

Ana ekranı kullanma

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Ana ekranı özelleştirme

Desteklenen uygulamalar

Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama

Kart Kopyalama'yı kurma

Kısayol Merkezi'ni kullanma

Tarama Merkezi'ni kurma

Cihaz Kotaları'nı Ayarlama

QR Kodu Oluşturucu'yu Kullanma

Eko Ayarları yapılandırma

Müşteri Desteği'ni Kullanma

Cloud Connector profili oluşturma

Yer imlerini yönetme

Kişileri yönetme

Erişilebilirlik özelliklerini kurma ve kullanma

Büyüteç modunu etkinleştirme

Sesli Kılavuzu Etkinleştirme

Sesli Kılavuz konuşma hızını ayarlama

Sözlü parolalar veya kişisel tanımlama numaralarını etkinleştirme

El hareketlerini kullanarak ekranda gezinme

Ekran klavyesini kullanma

Kağıt ve özel ortam yükleme

Yazıcı için boyutu ve özel ortam türünü ayarlama

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Tepsileri yükleme

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme

Tepsileri bağlantılandırma

Kağıt desteği

Desteklenen kağıt boyutları

Desteklenen kağıt türleri

Desteklenen kağıt ağırlıkları

Yazdırma

Bilgisayardan yazdırma

Formları yazdırma

Mobil aygıttan yazdırma

Bir flash sürücüden yazdırma

Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Gizli işlerin yapılandırılması

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Cloud Connector profilinden yazdırma

yazı tipi örneği listesi yazdırma

Bir dizin listesi yazdırma

Bir yazdırma işini iptal etme

Kopyalama

Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

Fotokopi çekme

Fotoğraf kopyalama

Antetli kağıda kopyalama

Kağıdın her iki tarafına kopyalama

Kopyaları küçültme veya büyütme

Kopyaları harmanlama

Kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme

Bir kağıda birden fazla sayfa kopyalama

Kopyalama kısayolu oluşturma

E-posta gönderme

Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

E-posta için SMTP sunucusunu yapılandırma

E-posta gönderme

Bir e-posta kısayolu oluşturma

Faks alma/gönderme

Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama

Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

Faks gönderme

Faks programlama

Faks hedefi kısayolu oluşturma

Faks çözünürlüğünü değiştirme

Faks koyuluğunun ayarlanması

Faks günlüğü yazdırma

İstenmeyen faksları engelleme

Faks bekletme

Faks iletme

Tarama

Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

Bir FTP sunucusuna tarama

FTP kısayolu oluşturma

Ağ klasörü kısayolu oluşturma

Flash sürücüye tarama

Bir faks sunucusuna tarama

Taranan belgeleri bilgisayara gönderme

Cloud Connector profiline tarama

Yazıcı menülerini anlama

Menü haritası

Aygıt

Yazdırma

Kağıt

Kopyalama

Faks

E-posta

FTP

USB Sürücüsü

Ağ/Bağlantı Noktaları

Güvenlik

Raporlar

Yardım

Sorun Giderme

Menü Ayarları Sayfasını Yazdırma

Yazıcıyı sabitleme

Güvenlik yuvasının konumlandırılması

Yazıcı belleğini silme

Yazıcı sabit diski belleğini silme

Yazıcının sabit diskini şifreleme

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

Geçicilik Bildirimi

Yazıcının bakımını yapma

E-posta uyarılarını ayarlama

Raporları görüntüleme

Hoparlör ses düzeyini ayarlama

Ağ Oluşturma

Seri yazdırmayı kurma (yalnızca Windows)

Yazıcı parçalarını temizleme

Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme

Parça ve sarf malzemeleri değiştirme

Sarf malzemelerini saklama

Yazıcıyı taşıma

Enerji ve kağıt tasarrufu

Geri dönüştürme

Sıkışmaları giderme

Sıkışmaları önleme

Sıkışma konumlarını belirleme

Tepsilerde kağıt sıkışması

Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması

Otomatik belge besleyicisinde kağıt sıkışması

Standart selede kağıt sıkışması

B kapağında kağıt sıkışması

Son işlemci selesinde kağıt sıkışması

G kapağında zımba sıkışması

Sorun giderme

Ağ bağlantısı sorunları

Donanım seçenekleri sorunları

Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

Kağıt besleme sorunları

Yazdırma sorunları

Renk kalitesi sorunları

Faks sorunları

Tarama sorunları

Müşteri destek merkezine başvurma

Yükseltme ve geçiş

Donanım

Yazılım

Bellenim

Bildirimler

Ürün bilgileri

Sürüm bildirimi

Ticari markalar

Lisans uyarıları

Ses emisyon seviyeleri

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

Ürünü elden çıkarma

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

ENERGY STAR

Sıcaklık bilgileri

Lazer uyarısı

Güç tüketimi

Telekomünikasyon terminal ekipmanı için düzenleyici bildirimler

Kablosuz ürünler için düzenleyici bildirimler

Modüler bileşen uyarısı

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Avrupa Topluluğu (AT) yönergelerine uygunluk

Avrupa Topluluğu (AT) yönergelerine uygunluk

Radyo paraziti uyarısı