CX921, CX922, CX923, CX924, CX927 MFP's

Veiligheidsinformatie

Conventies

Productverklaringen

Omgaan met de printer

Informatie zoeken over de printer

Een locatie voor de printer selecteren

Printerconfiguraties

Kabels aansluiten

Het bedieningspaneel gebruiken

Uitleg over de status van de aan-uitknop en het indicatielampje

Het beginscherm gebruiken

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Toepassingen in het beginscherm instellen en gebruiken

Het startscherm aanpassen

Pas kopiëren instellen

Snelkoppelingsbeheer gebruiken

Instellen van het Scancentrum

Display Customization gebruiken

Bladwijzers beheren

Contactpersonen beheren

De toegankelijkheidsfuncties instellen en gebruiken

De vergrotingsmodus inschakelen

Gesproken begeleiding activeren

De spraaksnelheid van de gesproken begeleiding aanpassen

Het standaardvolume van de interne luidspreker aanpassen

Het standaard hoofdtelefoonvolume aanpassen

Gesproken wachtwoorden of pincodes inschakelen

Navigeren op het scherm met gebaren

Het toetsenbord op het display gebruiken

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Het formaat en de papiersoort voor speciaal materiaal instellen

Instellingen voor Universal papier configureren

Laden vullen

De lade voor 2500 vel laden

De lade voor 3000 vel laden

De multifunctionele invoer vullen

Laden koppelen

Papiersteun

Afdrukken

Afdrukken vanaf een computer

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Afdrukken vanaf een flashstation

Ondersteunde flashstations en bestandstypen

Beveiligde taken configureren

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

Een directorylijst afdrukken

Afdruktaak annuleren

Bezig met kopiëren

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Kopieën maken

Foto's kopiëren

Kopiëren op briefhoofdpapier

Op beide zijden van het papier kopiëren

Kopieën verkleinen of vergroten

Exemplaren sorteren

Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren

Meerdere pagina's op één vel kopiëren

Een kopieersnelkoppeling maken

E-mailen

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

De SMTP-server configureren voor e-mail

Een e-mail verzenden

Een e-mailsnelkoppeling maken

Faxen

Printer instellen voor faxen

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Een fax verzenden

Een fax plannen

Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken

De faxresolutie wijzigen

Faxintensiteit aanpassen

Faxlog afdrukken

Ongewenste faxen blokkeren

Faxen in wachtrij

Een fax doorsturen

Bezig met scannen

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Naar een FTP-server scannen

Een FTP-snelkoppeling maken

snelkoppeling voor netwerkmap maken

Scannen naar een flashstation

Gescande documenten naar een computer sturen

Informatie over de printermenu's

Menu-overzicht

Apparaat

Afdrukken

Papier

Kopiëren

Faxen

E-mail

FTP

USB-station

Netwerk/poorten

Beveiliging

Rapporten

Help

Problemen oplossen

Printer beveiligen

De beveiligingssleuf vinden

Printergeheugen wissen

Geheugen op de vaste schijf wissen

Vaste schijf van de printer coderen

Fabrieksinstellingen herstellen

Kennisgeving van vluchtigheid

Printer onderhouden

Netwerkfunctionaliteit

Serieel afdrukken instellen (alleen Windows)

Printeronderdelen reinigen

Onderdelen en supplies bestellen

Onderdelen en supplies vervangen

Printer verplaatsen

Energie en papier besparen

Recyclen

Papierstoringen verhelpen

Voorkomen van papierstoringen

Locaties van storingen bepalen

Papier vastgelopen in de automatische documentinvoer

Papier vastgelopen in de multifunctionele invoer

Papier vastgelopen in klep C

Papier vastgelopen in klep D

Papier vastgelopen in de lade voor 3000 vel

Papier vastgelopen in de boekjesfinisher

Papier vastgelopen in de nietfinisher

Nietjesstoring in de nietfinisher

Nietjesstoring in niet- of perforatiefinisher

Nietjesstoring in de boekjesfinisher

Problemen oplossen

Problemen met de netwerkverbinding

Problemen met hardwareopties

Problemen met supplies

Problemen met de papierinvoer

Afdrukproblemen

Problemen met kleurkwaliteit

Problemen met faxen

Problemen met scannen

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Upgraden en migreren

Hardware

Software

Firmware

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze editie

Handelsmerken

Licentiemeldingen

Geluidsniveaus

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Verwijdering van het product

Lexmark cartridges terugsturen voor hergebruik of recycling

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Temperatuurinformatie

Laserinformatie

Etiket met veiligheidsinformatie over de laser

Energieverbruik

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgeving van radiostoring