Flerfunksjonsskriverne CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, CX927

Sikkerhetsinformasjon

Konvensjoner

Produkterklæringer

Bli kjent med skriveren

Finne informasjon om skriveren

Velge en plassering for skriveren

Skriverkonfigurasjoner

Koble til kabler

Ved hjelp av kontrollpanelet

Lære om status for av/på-knappen og indikatorlampen

Bruke startsiden

Skrive ut menyinnstillingssiden

Konfigurere og bruke programmer på startbildet

Tilpasse startbildet

Konfigurere Kortkopiering

Bruke Snarveissenter

Konfigurere Scan Center

Bruke Skjermtilpasning.

Administrere bokmerker

Administrere kontakter

Konfigurering og bruk av tilgjengelighetsfunksjonene

Aktivere forstørrelsesmodus

Aktivere taleveiledning

Justere talehastighet for taleveiledningen

Justere standardvolumet for den innebygde høyttaleren

Justere standardvolumet for hodetelefoner

Aktivere oppleste passord eller PIN-koder

Navigere på skjermen ved hjelp av bevegelser

Bruke tastaturet på skjermen

Legge i papir og spesialpapir

Angi størrelse og type spesialpapir

Konfigurere innstillinger for universalpapir

Legge i skuffer

Legge i 2500 arks skuffen

Legge i 3000 arks skuffen

Legge papir i flerbruksmateren

Koble sammen skuffer

Papirstøtte

Utskrift

Skrive ut fra en datamaskin

Skrive ut fra en mobilenhet

Skrive ut fra en flash-stasjon

Støttede flash-stasjoner og filtyper

Konfigurere konfidensielle jobber

Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber

Skrive ut en liste med skrifteksempler

Skrive ut en katalogliste

Avbryte en utskriftsjobb

kopiering

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate

Kopiere

Kopiere fotografier

Kopiere på papir med brevhode

Kopiere på begge sider av papiret

Forminske eller forstørre kopier

Sortere kopier

Legge skilleark mellom kopiene

Kopiere flere sider til et enkeltark

Lage en snarvei

Sende via e-post

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate

Konfigurere SMTP-serveren for e-post

Sende en e-postmelding

Opprette en e-postsnarvei

faks

Konfigurere skriveren til å fakse

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate

Sende en faks

Planlegge en faks

Opprette faksmålsnarvei

Endre oppløsning

Justere faksmørkheten

Skrive ut en fakslogg

Blokkere søppelfakser

Fakser som venter

Videresende en faks

Skanne

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate

Skanne til en FTP-server

Opprette FTP-snarvei

Opprette en snarvei til en nettverksmappe

Skanne til en flash-enhet

Sende skannede dokumenter til en datamaskin

Forstå skrivermenyene

Menyoversikt

Enhet

Skriv ut

Papir

Kopier

Faks

E-post

FTP

USB-stasjon

Nettverk/porter

Sikkerhet

Rapporter

Hjelp

Feilsøking

Sikre skriveren

Finne sikkerhetssporet

Slette skriverminne

Slette innholdet på skriverens harddisk

Kryptere skriverens harddisk

Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Vedlikeholde skriveren

Nettverksutskrift

Konfigurere seriell utskrift (bare Windows)

Rengjøre skriverdelene

Bestille deler og rekvisita

Bytte ut deler og rekvisita

Flytte skriveren

Slik sparer du strøm og papir

Gjenvinning

Fjerne fastkjørt papir

Unngå papirstopp

Identifisere hvor papiret har kjørt seg fast

Papirstopp i den automatiske dokumentmateren

Papirstopp i flerbruksmateren

Papirstopp i deksel C

Papirstopp i deksel D

papirstopp i 3000-arks skuffen

Papirstopp i hefteferdiggjøreren

Papirstopp i ferdiggjøreren for stifting

Stiftestopp i stifteenheten

Stiftestopp i stifte- og hulleenheten

Stiftestopp i hefteferdiggjøreren

Feilsøking

Nettverkstilkoblingsproblemer

Problemer med tilleggsutstyr

Problemer med rekvisita

Problemer med papirmating

Utskriftsproblemer

Problemer med fargekvaliteten

Fakseproblemer

Skanneproblemer

Hvordan du kan kontakte brukerstøtte

Oppgradering og flytting

Maskinvare

Programvare

Fastvare

Merknader

Produktinformasjon

Utgivelsesmerknad

Varemerker

Lisensmerknader

Støynivåer

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Produktkassering

Returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning

Varsel om statisk elektrisitet

ENERGY STAR

Temperaturinformasjon

Lasermerknad

Laserveiledningsetikett

Strømforbruk

Spesielle bestemmelser for telekommunikasjonsutstyr

Samsvar med EU-direktiver

Radiointerferens