Večnamenski izdelki CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, CX927

Varnostne informacije

Konvencije

Izjave o izdelku

Seznanite se s tiskalnikom

Iskanje informacij o tiskalniku

Izbiranje mesta za tiskalnik

Konfiguracije tiskalnika

Priključitev kablov

Uporaba nadzorne plošče

Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke

Uporaba začetnega zaslona

Tiskanje strani z nastavitvami menija

Nastavitev in uporaba programov na začetnem zaslonu

Prilagajanje začetnega zaslona

Nastavitev kopiranja osebnih izkaznic

Uporaba središča za bližnjice

Nastavitev središča za skeniranje

Uporaba prilagoditve zaslona

Upravljanje zaznamkov

Upravljanje stikov

Nastavitev in uporaba pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Omogočanje načina povečave

Vklop glasovnega vodenja

Prilagajanje hitrosti govora pri glasovnem vodenju

Prilagajanje privzete glasnosti notranjega zvočnika

Prilagajanje privzete glasnosti slušalk

Omogočanje izgovarjanja gesel ali osebnih identifikacijskih številk

Krmarjenje po zaslonu s potezami

Uporaba tipkovnice na zaslonu

Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev

Nastavitev velikosti in vrste posebnih tiskalnih medijev

Konfiguracija univerzalnih nastavitev papirja

Nalaganje na pladnje

Nalaganje na pladenj za 2500 listov

Nalaganje na pladenj za 3000 listov

Nalaganje v večnamenski podajalnik

Povezovanje pladnjev

Držalo za papir

Tiskanje

Tiskanje iz računalnika

Tiskanje iz mobilne naprave

Tiskanje s pogona Flash

Podprti bliskovni pogoni in vrste datotek

Konfiguracija zaupnih opravil

Tiskanje zaupnih in drugih zadržanih opravil

Tiskanje seznama vzorcev pisav

Tiskanje seznama imenikov

Preklic opravila tiskanja

Kopiranje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Izdelava kopij

Kopiranje fotografij

Kopiranje na pisemski papir z glavo

Tiskanje na obe strani papirja

Zmanjšanje ali povečanje kopij

Zbiranje kopij

Postavitev ločevalnih listov med kopije

Kopiranje več strani na en list

Ustvarjanje bližnjice za kopiranje

Pošiljanje e-pošte

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Konfiguriranje strežnika SMTP za e-pošto

Pošiljanje e-pošte

Ustvarjanje bližnjice do e-pošte

Faksiranje

Nastavitev tiskalnika za faksiranje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Pošiljanje faksa

Načrtovanje faksa

Ustvarjanje bližnjice do cilja faksa

Spreminjanje ločljivosti faksa

Prilagajanje temnosti faksa

Tiskanje dnevnika faksiranja

Blokiranje neželenih faksov

Zadrževanje faksov

Posredovanje faksa

Optično branje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Skeniranje v strežnik FTP

Ustvarjanje bližnjice do strežnika FTP

Ustvarjanje bližnjice omrežne mape

Skeniranje na pogon Flash

Pošiljanje skeniranih dokumentov v računalnik

Razumevanje menijev tiskalnika

Zemljevid menijev

Naprava

Tiskanje

Papir

Kopiranje

Faks

E-pošta

FTP

Pogon USB

Omrežje/vrata

Varnost

Poročila

Pomoč

Odpravljanje težav

Zaščita tiskalnika

Iskanje varnostne reže

Brisanje pomnilnika tiskalnika

Brisanje pomnilnika trdega diska tiskalnika

Šifriranje trdega diska tiskalnika

Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev

Izjava o obstojnosti

Vzdrževanje tiskalnika

Omrežje

Nastavitev zaporednega tiskanja (samo za Windows)

Čiščenje delov tiskalnika

Naročanje delov in potrošnega materiala

Zamenjava delov in potrošnega materiala

Premikanje tiskalnika

Varčevanje z energijo in papirjem

Recikliranje

Odstranjevanje zastojev

Preprečevanje zastojev

Prepoznavanje mest zastojev

Zastoj papirja v samodejnem podajalniku dokumentov

Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku

Zastoj papirja v vratcih C

Zastoj papirja v vratcih D

Zastoj papirja v pladnju za 3000 listov

Zastoj papirja v enoti za končno obdelavo knjižic

Zagozden papir v zaključevalniku s spenjalnikom

Zastoj sponk v enoti za končno obdelavo s spenjalnikom

Zastoj sponk v enoti za končno obdelavo s spenjalnikom in luknjalnikom

Zastoj sponk v enoti za končno obdelavo knjižic

Odpravljanje težav

Težave z omrežno povezavo

Težave s strojno opremo

Težave s potrebščinami

Težave pri podajanju papirja

Težave pri tiskanju

Težave s kakovostjo barv

Težave pri faksiranju

Težave pri optičnem branju

Vzpostavitev stika s podporo strankam

Nadgradnja in selitev

Strojna oprema

Programska oprema

Vdelana programska oprema

Obvestila

Informacije o izdelku

Obvestilo o izdaji

Blagovne znamke

Obvestila o licenciranju

Zvočne emisije

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

Odlaganje izdelka

Vračanje Lexmarkovih kartuš za ponovno uporabo ali recikliranje

Obvestilo o občutljivosti na statično elektriko

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obvestilo o laserskem tiskalniku

Opozorila glede laserja

Poraba energije

Regulativna obvestila za telekomunikacijsko terminalsko opremo

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Obvestilo o radijskih motnjah