Printerproblemen oplossen

Eenvoudige printerproblemen

De printer reageert niet

Actie

Ja

Nee

Stap 1

Controleer of de printer wel aan staat.


Is de printer ingeschakeld?

Ga naar stap 2.

Zet de printer aan.

Stap 2

Controleer of de printer in de slaap- of sluimerstand staat.


Staat de printer in de slaap- of sluimerstand?

Druk op de slaapknop om de slaap- of sluimerstand uit te schakelen.

Ga naar stap 3.

Stap 3

Controleer of het ene uiteinde van het netsnoer is aangesloten op de printer en het andere uiteinde op een geaard stopcontact.


Is het netsnoer aangesloten op de printer en een geaard stopcontact?

Ga naar stap 4.

Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de printer en het andere uiteinde op een geaard stopcontact.

Stap 4

Controleer de andere elektrische apparatuur die is aangesloten op het stopcontact.


Werkt de andere elektrische apparatuur?

Koppel de andere elektrische apparatuur los en schakel de printer in. Als de printer niet werkt, sluit u de andere elektrische apparatuur weer aan.

Ga naar stap 5.

Stap 5

Controleer of de kabels waarmee de printer is aangesloten op de computer in de correcte poorten zitten.


Zitten de kabels in de correcte poorten?

Ga naar stap 6.

Zorg dat de volgende items met elkaar overeenkomen:

 • het USB-symbool op de kabel met het USB-symbool op de printer

 • De juiste Ethernet-kabel met de juiste Ethernet-poort

Stap 6

Zorg dat het stopcontact niet is uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker.


Is het stopcontact uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker?

Schakel de schakelaar in of reset de stroomonderbreker.

Ga naar stap 7.

Stap 7

Controleer of de printer is aangesloten op een overspanningsbeveiliging, een UPS of een verlengsnoer.


Is de printer aangesloten op een overspanningsbeveiliging, een UPS of een verlengsnoer?

Sluit het netsnoer van de printer rechtsreeks aan op een geaard stopcontact.

Ga naar stap 8.

Stap 8

Controleer of het ene uiteinde van de printerkabel is aangesloten op een poort van de printer en het andere uiteinde op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat.


Is de printerkabel stevig aangesloten op de printer en op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat?

Ga naar stap 9.

Sluit de printerkabel stevig aan op de printer en op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat.

Stap 9

Zorg dat alle hardwareopties goed zijn geïnstalleerd en verwijder eventueel verpakkingsmateriaal.


Zijn alle hardwareopties goed geïnstalleerd en is al het verpakkingsmateriaal verwijderd?

Ga naar stap 10.

Schakel de printer uit, verwijder al het verpakkingsmateriaal, installeer de hardwareopties opnieuw en schakel de printer weer in.

Stap 10

Controleer of u in het printerstuurprogramma de correcte poortinstellingen hebt geselecteerd.


Zijn de poortinstellingen correct?

Ga naar stap 11.

Gebruik in het printerstuurprogramma de correcte instellingen.

Stap 11

Controleer het geïnstalleerde printerstuurprogramma.


Is het correcte printerstuurprogramma geïnstalleerd?

Ga naar stap 12.

Installeer het correcte printerstuurprogramma.

Stap 12

Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer 10 seconden weer in.


Werkt de printer?

Het probleem is opgelost.

Contact klantenondersteuningaan als u nog meer pagina's wilt scannen.


Printerdisplay is leeg

Actie

Ja

Nee

Stap 1

Druk op de slaapknop op het bedieningspaneel van de printer.


Verschijnt Gereed op het printerdisplay?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 2.

Stap 2

Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.


Verschijnen Een ogenblik geduld en Gereed op het printerdisplay?

Het probleem is opgelost.

Schakel de printer uit en neem contact op met klantenondersteuningaan als u nog meer pagina's wilt scannen.


Problemen met opties

Kan interne optie niet vinden

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.


Werkt de interne optie correct?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 2.

Stap 2

Controleer op de interne optie correct is geïnstalleerd in de controllerkaart.

 1. Schakel de printer uit met de aan-uitschakelaar en trek de stekker uit het stopcontact.

 2. Controleer of de interne optie is geïnstalleerd in de juiste connector op de controllerkaart.

 3. Sluit het netsnoer aan op de printer, steek de stekker in een geaard stopcontact en schakel de stroom in.


Is de interne optie correct geïnstalleerd in de controllerkaart?

Ga naar stap 3.

Sluit de interne optie aan op het controllerkaart.

Stap 3

Druk een pagina met menu-instellingen af om te controleren of de interne optie wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies.


Wordt de interne optie vermeld op de pagina met menu-instellingen?

Ga naar stap 4.

Installeer de interne optie opnieuw.

Stap 4

 1. Controleer of de interne optie is geselecteerd.

  Mogelijk moet u de optie handmatig toevoegen in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Zie Beschikbare opties van het printerstuurprogramma toevoegen voor meer informatie.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Werkt de interne optie correct?

Het probleem is opgelost.

Contact opnemen met klantenondersteuning.


Problemen met laden

Actie

Ja

Nee

Stap 1

 1. Open de lade en voer één of meer van de volgende handelingen uit:

  • Controleer op papierstoringen en verkeerd ingevoerd papier.

  • Controleer of de indicatoren voor papierformaat op de papiergeleiders zijn uitgelijnd met de indicatoren voor papierformaat in de lade.

  • Als u afdrukt op papier van een aangepast formaat, controleert u of de papiergeleiders tegen de zijkanten van het papier rusten.

  • Zorg dat de stapel niet boven de lijn voor de maximale hoeveelheid uitkomt.

  • Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

 2. Controleer of de lade goed sluit.


Werkt de lade?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 2.

Stap 2

 1. Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Werkt de lade?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 3.

Stap 3

Controleer of de lade is geïnstalleerd en door de printer wordt herkend.

Druk een pagina met menu-instellingen af en controleer of de lade wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies.


Komt de lade voor op de pagina met menu-instellingen?

Ga naar stap 4.

Plaats de papierlade terug. Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de lade voor meer informatie.

Stap 4

Controleer of de lade beschikbaar is in het printerstuurprogramma.

Opmerking: Voeg de lade handmatig toe in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken (indien nodig). Zie Beschikbare opties van het printerstuurprogramma toevoegen voor meer informatie.


Is de lade beschikbaar in het printerstuurprogramma?

Ga naar stap 5.

Voeg de lade handmatig toe aan het printerstuurprogramma.

Stap 5

Controleer of de optie geselecteerd is.

 1. Selecteer de optie in de toepassing die u gebruikt. Mac OS 9-gebruikers: zorg dat de printer is ingesteld in de Kiezer.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Werkt de lade?

Het probleem is opgelost.

Contact klantenondersteuningaan als u nog meer pagina's wilt scannen.


Problemen met de papierinvoer

Papier loopt regelmatig vast

Actie

Ja

Nee

Stap 1

 1. Trek de lade naar buiten en voer een van de volgende stappen uit:

  • Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

  • Controleer of de indicatoren voor papierformaat op de papiergeleiders zijn uitgelijnd met de indicatoren voor papierformaat in de lade.

  • Controleer of de papiergeleiders tegen de randen van het papier zijn geplaatst.

  • Zorg dat de stapel niet boven de lijn voor de maximale hoeveelheid uitkomt.

  • Controleer of u afdrukt op een aanbevolen papiergrootte en papierformaat.

 2. Plaats de lade weer in de printer.

  Als herstel na storing is ingeschakeld, worden de afdruktaken automatisch opnieuw afgedrukt.


Blijven papierstoringen nog steeds regelmatig optreden?

Ga naar stap 2.

Het probleem is opgelost.

Stap 2

 1. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.

  Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Blijven papierstoringen nog steeds regelmatig optreden?

Ga naar stap 3.

Het probleem is opgelost.

Stap 3

 1. Lees de tips over het vermijden van storingen. Zie Voorkomen van papierstoringen voor meer informatie.

 2. Volg de aanbevelingen op en verzend de verzend de afdruktaak opnieuw.


Blijven papierstoringen nog steeds regelmatig optreden?

Contact klantenondersteuningaan als u nog meer pagina's wilt scannen.

Het probleem is opgelost.


Bericht Paper jam (Papier vast) blijft staan nadat storing is verholpen

Actie

Ja

Nee

 1. Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

  Volgende > the select button > Verhelp de storing, druk op OK > the select button

 2. Volg de aanwijzingen op de display.


Verdwijnt het bericht over het vastgelopen papier niet?

Contact klantenondersteuningaan als u nog meer pagina's wilt scannen.

Het probleem is opgelost.


Vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt

Actie

Ja

Nee

 1. Schakel Herstel na storing in.

  1. Blader op het bedieningspaneel naar:

   Instellingen > Algemene instellingen >Afdrukherstel > Herstel na storing

  2. Selecteer Aan of Automatisch.

  3. Druk op the select button, afhankelijk van uw printermodel.

 2. Stuur de pagina's die niet werden afgedrukt opnieuw.


Werden de vastgelopen pagina's afgedrukt?

Het probleem is opgelost.

Contact klantenondersteuning.