M1100 ve M3100 Serisi

Güvenlik bilgileri

Kurallar

Genel Bakış

Bu kılavuzu kullanma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı için bir yer seçme

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma

Donanım seçeneklerini kurma

Yazıcı yazılımını yükleme

Ağ Üzerinde Çalışma

M1145 kullanımı

Yazıcıyı tanıma

Kağıt ve özel ortam yükleme

Yazdırma

Yazıcıyı yönetme

M3150 kullanımı

Yazıcıyı tanıma

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Kağıt ve özel ortam yükleme

Yazdırma

Yazıcıyı yönetme

Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu

Özel ortamlar kullanma

Kağıtlarla ilgili kurallar

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Yazıcı menülerini anlama

Menüler listesi

Kağıt menüsü

Raporlar menüsü

Ağ/Portlar menüsü

Güvenlik menüsü

Ayarlar menüsü

Yardım menüsü

Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma

Kağıt ve toner tasarrufu

Geri dönüştürme

Yazıcının bakımını yapma

Yazıcıyı temizleme

Sarf malzemesi sipariş etme

Kalan tahmini sayfa sayısı

Sarf malzemelerini saklama

Sarf malzemelerini değiştirme

Yazıcıyı taşıma

Sıkışmaları giderme

Sıkışmaları önleme

Sıkışma yerlerini belirleme

Ön kapakta kağıt sıkışması

Arka kapakta kağıt sıkışması

Standart selede kağıt sıkışması

Çift taraflı birimde kağıt sıkışması

Tepsilerde kağıt sıkışması

Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması

Sorun Giderme

Yazıcı mesajlarını anlama

Yazıcı sorunlarını çözme

Yazdırma sorunlarını çözme

Ana ekran uygulama sorunlarını çözme

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

Müşteri destek merkezine başvurma

Uyarılar

Ürün bilgileri

Sürüm uyarısı

Ticari markalar

Lisans uyarıları

Ses emisyon seviyeleri

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

Ürünü elden çıkarma

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

ENERGY STAR

Sıcaklık bilgileri

Lazer uyarısı

Lazer bilgi etiketi

Güç tüketimi

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Patent acknowledgment