Конфигурации на принтера

икона за повишено внимание за опасност от спъване ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.
икона за повишено внимание за опасност от спъване ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо.

Можете да конфигурирате принтера си, като добавите допълнителни тави за 250 или 550 листа. За повече информация вижте Инсталиране на допълнителни тави.

1

Контролен панел

2

Стандартна изходна тава

3

Капак за достъп до контролерната платка

4

Стандарта тава за 550 листа

5

Допълнителна тава за 250 или 550 листа

6

Многофункционално подаващо устройство

7

Вратичка A