Отпечатване от профил в Cloud Connector

  1. От началния екран докоснете Cloud Connector.

  2. Изберете доставчик на облачни услуги, а след това изберете профил.

    Забележка: За повече информация относно създаване на профил в Cloud Connector вижте Създаване на профил в Cloud Connector.
  3. Докоснете Print (Отпечатване) и след това изберете файл.

    Ако е необходимо, променете настройките.

    Забележка: Не забравяйте да изберете поддържан файл.
  4. Отпечатайте документа.