Отпечатване от мобилно устройство

Отпечатване от мобилно устройство чрез Lexmark Mobile Print

LexmarkTM С Mobile Print можете да изпращате документи и изображения директно до поддържан принтер Lexmark.

 1. Отворете документа и след това изпратете до или споделете документа с Lexmark Mobile Print.

  Забележка: Някои приложения на трети страни може да не поддържат версията за изпращане или споделяне. За повече информация вижте документацията на приложението.
 2. Изберете принтер.

 3. Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство чрез услугата на принтера Mopria

Mopria Услугата на принтера е решение за мобилен печат за мобилни устройства, които използват AndroidTM, версия 5.0 или по-нова. Позволява директното отпечатване на всеки сертифициран за Mopria принтер.

Забележка: Уверете се, че сте свалили приложението за услуга на принтер Mopria от магазина на Google PlayTM, и го активирайте в мобилното устройство.
 1. От Вашето мобилно устройство с Android стартирайте съвместимо приложение или изберете документ от Вашия файлов мениджър.

 2. Натиснете иконата за менюто за препълване > Отпечатване.

 3. Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.

 4. Натиснете иконата за отпечатване.

Отпечатване от мобилно устройство чрез AirPrint

Софтуерната функция AirPrint е решение за мобилен печат, което ви позволява да отпечатвате директно от устройства на Apple на принтер, сертифициран по AirPrint.

Забележки:

 1. От Вашето мобилно устройство изберете документ от файловия мениджър или стартирайте съвместимо приложение.

 2. Натиснете иконата за споделяне > Отпечатване.

 3. Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.

 4. Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство чрез Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct е услуга на принтер, която Ви позволява да отпечатвате на всеки принтер с готовност за печат от Wi-Fi Direct.

Забележка: Уверете се, че мобилното устройство е свързано към безжичната мрежа на принтера. За повече информация вижте Свързване на мобилно устройство към принтера.
 1. От Вашето мобилно устройство стартирайте съвместимо приложение или изберете документ от Вашия файлов мениджър.

 2. В зависимост от мобилното Ви устройство направете едно от следните:

  • Натиснете иконата за менюто за препълване > Отпечатване.

  • Натиснете иконата за споделяне > Отпечатване.

  • Натиснете иконата за менюто > Отпечатване.

 3. Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.

 4. Отпечатайте документа.