Проблеми с печата

Качеството на печат е лошо

Празни или бели страници

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Печата ли принтерът празни или бели страници?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Отстранете всичкия опаковъчен материал, който е останал на модула за изображения.

  1. Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения.

   Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

   Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

  2. Проверете модула за изображения за признаци на повреда и го заменете при необходимост.

   Забележка: Уверете се, че контактите на барабана на фотопроводника не са изкривени или изместени.

  3. Разклатете модула за изображения енергично, за да разпределите тонера.

  4. Поставете модула за изображения и след това поставете касетата с тонер.

 2. Отпечатайте документа.


Печата ли принтерът празни или бели страници?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

Проверете състоянието на касетата с тонер и я заметете, ако е необходимо.

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Състояние/консумативи > Консумативи

 2. Отпечатайте документа.


Печата ли принтерът празни или бели страници?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Тъмно отпечатване

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Отпечатването тъмно ли е?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера.

 2. Намалете тъмнината на тонера. От контролния панел се придвижете до:

  Настройки > Отпечатване > Качество

 3. Отпечатайте документа.


Отпечатването тъмно ли е?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера.
 2. Отпечатайте документа.


Отпечатването тъмно ли е?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

Проверете дали хартията разполага с текстурирано, или грубо покритие.


Отпечатвате ли върху текстурирана или груба хартия?

Отидете на стъпка 5.

Отидете на стъпка 6.

Стъпка 5

 1. Заменете текстурираната хартия с обикновена хартия.

 2. Отпечатайте документа.


Отпечатването тъмно ли е?

Отидете на стъпка 6.

Проблемът е решен.

Стъпка 6

 1. Заредете хартия от нов пакет.

  Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате.

 2. Отпечатайте документа.


Отпечатването тъмно ли е?

Отидете на стъпка 7.

Проблемът е решен.

Стъпка 7

 1. Отстранете и след това поставете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отпечатайте документа.


Отпечатването тъмно ли е?

Отидете на стъпка 8.

Проблемът е решен.

Стъпка 8

 1. Подменете модула за изображения.

 2. Отпечатайте документа.


Отпечатването тъмно ли е?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Фините линии не се отпечатват правилно

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Не се ли отпечатват правилно фините линии?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Регулирайте настройките за качество на печат.

  1. От контролния панел се придвижете до:

   Настройки > Отпечатване > Качество > Подобряване на пикселите > Шрифтове

  2. Регулирайте тъмнината на тонера на 7. От контролния панел се придвижете до:

   Настройки > Отпечатване > Качество

 2. Отпечатайте документа.


Не се ли отпечатват правилно фините линии?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Прегъната или намачкана хартия

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Прегъната или намачкана ли е хартията?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Заредете хартия от нов пакет.

  Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате.

 2. Отпечатайте документа.


Прегъната или намачкана ли е хартията?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера.
 2. Отпечатайте документа.


Прегъната или намачкана ли е хартията?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Сив фон

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Изключете принтера, изчакайте 10 секунди и след това включете принтера.

 2. Увеличаване на тъмнината на тонера.

  От контролния панел се придвижете до:

  Настройки > Отпечатване > Качество

 3. Отпечатайте документа.


Върху разпечатките появява ли се сив фон?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Върху разпечатките появява ли се сив фон?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера.
 2. Отпечатайте документа.


Върху разпечатките появява ли се сив фон?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

Проверете състоянието на касетата с тонер и я заметете, ако е необходимо.

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Състояние/консумативи > Консумативи

 2. Отпечатайте документа.


Върху разпечатките появява ли се сив фон?

Отидете на стъпка 5.

Проблемът е решен.

Стъпка 5

 1. Отстранете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отстранете всичкия опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.

  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника.

 3. Вкарайте модула за изображения.

 4. Отпечатайте документа.


Върху разпечатките появява ли се сив фон?

Отидете на стъпка 6.

Проблемът е решен.

Стъпка 6

 1. Подменете модула за изображения.

 2. Отпечатайте документа.


Върху разпечатките появява ли се сив фон?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Светли хоризонтални ленти

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Появяват ли се върху разпечатките светли хоризонтални ленти?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Грешни полета

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Регулирайте водачите на хартията до правилната позиция за заредената хартия.

 2. Отпечатайте документа.


Правилни ли да полетата?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

 1. В зависимост от операционната система определете размера на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера.
 2. Отпечатайте документа.


Правилни ли да полетата?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.


Светло отпечатване

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера.

 2. Увеличаване на тъмнината на тонера. От контролния панел се придвижете до:

  Настройки > Отпечатване > Качество

 3. Отпечатайте документа.


Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера.
 2. Отпечатайте документа.


Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

Проверете състоянието на касетата с тонер и я заметете, ако е необходимо.

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Състояние/консумативи > Консумативи

 2. Отпечатайте документа.


Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 5.

Проблемът е решен.

Стъпка 5

 1. Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини проблеми с качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Натиснете всяка страна на ролката за прехвърляне, разположена под модула за изображения, за да проверите дали потъва и се връща обратно на мястото си.

  икона за повишено внимание за гореща повърхност ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

 3. Ако ролката на прехвърлящото устройство не потъва и не се връща обратно на мястото си, извадете я и отново я поставете.

  1. Дръпнете нагоре единия край на ролката на прехвърлящото устройство и после го натиснете надолу, докато щракне на място.

  2. Ако е необходимо, повторете това действие и с другия край.

 4. Разклатете модула за изображения енергично, за да разпределите тонера, и след това го поставете.

 5. Вкарайте касетата с тонер.

 6. Изключете принтера, изчакайте 10 секунди и след това включете принтера.

 7. Отпечатайте документа.


Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 6.

Проблемът е решен.

Стъпка 6

 1. Ако проблемът възникне след инсталиране на нов комплект за поддръжка, тогава проверете дали ролката за прехвърляне, включена в комплекта, е инсталирана.

  Забележка: Заменете ролката за прехвърляне, ако е необходимо.

 2. Отпечатайте документа.


Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 7.

Проблемът е решен.

Стъпка 7

Вижте състоянието на модула за изображения. От контролния панел се придвижете до:

Състояние/консумативи > Консумативи


Наближава ли краят на експлоатационния срок на модула за изображения?

Отидете на стъпка 8.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Стъпка 8

 1. Подменете модула за изображения.

 2. Отпечатайте документа.


Светла ли е разпечатката?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Изцапана разпечатка и точки

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Изцапана ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

Проверете принтера за замърсяване от протекъл тонер.


Има ли в принтера протекъл тонер?

Отидете на стъпка 4.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

 1. Сменете касетата с тонер.

 2. Отпечатайте документа.


Изцапана ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

Вижте състоянието на модула за изображения. От контролния панел се придвижете до:

Състояние/консумативи > Консумативи


Почти изтекъл ли е експлоатационният срок на модула за изображения?

Отидете на стъпка 5.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Стъпка 5

 1. Подменете модула за изображения.

 2. Отпечатайте документа.


Изцапана ли е разпечатката?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Набръчкване на хартията

Действие

Yes (Да)

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали заредената хартия се поддържа.

  Забележка: Ако хартията не се поддържа, тогава заредете хартия, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Набръчкана ли е хартията?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Набръчкана ли е хартията?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. Регулирайте водачите в тавата до правилната позиция за заредената хартия.

 2. Отпечатайте документа.


Набръчкана ли е хартията?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

 1. В зависимост от операционната система определете размера и типа на хартия от диалоговия прозорец „Предпочитания за печат“ или „Печат“.

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на тези на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Отидете в Настройки > Хартия > Конфигуриране на тава > Размер/вид на хартията. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.
 2. Отпечатайте документа.


Набръчкана ли е хартията?

Отидете на стъпка 5.

Проблемът е решен.

Стъпка 5

 1. Отстранете хартията, обърнете я, след което я заредете отново.

 2. Отпечатайте документа.


Набръчкана ли е хартията?

Отидете на стъпка 6.

Проблемът е решен.

Стъпка 6

 1. Заредете хартия от нов пакет.

  Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате.

 2. Отпечатайте документа.


Набръчкана ли е хартията?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Изкривени или наклонени разпечатки

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Регулирайте водачите в тавата до правилната позиция за заредената хартия.

 2. Отпечатайте документа.


Изкривена или наклонена ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Проверете дали заредената хартия се поддържа.

  Забележка: Ако хартията не се поддържа, тогава заредете хартия, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Изкривена или наклонена ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. Проверете гумата за поемане в тавата за признаци на повреда и замърсяване и я заменете, ако е необходимо.

 2. Отпечатайте документа.


Изкривена или наклонена ли е разпечатката?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Повтарящи се дефекти

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

С използване на Тестови страници за качество на печат проверете дали разстоянието между повтарящите се дефекти е равно на някое от следните:

 • 97 mm (3,82 инча)

 • 47 mm (1,85 инча)

 • 38 mm (1,5 инча)


Съвпада ли разстоянието между повтарящите се дефекти с някои от измерванията?

Отидете на стъпка 2.

Запишете си разстоянието и след това се свържете с поддръжката на клиенти.

Стъпка 2

 1. Подменете модула за изображения.

 2. Отпечатайте документа.


Повтарящите се дефекти появяват ли се?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Изцяло черни страници

Разпечатка, която е предимно черна
Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Отстранете и след това поставете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отпечатайте документа.


Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. Отстранете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отстранете всичкия опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.

  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника.

 3. Вкарайте модула за изображения.

 4. Отпечатайте документа.


Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

Проверете модула за изображения за признаци на повреда.


Без повреди ли е модулът за изображения?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Отидете на стъпка 5.

Стъпка 5

 1. Подменете модула за изображения.

 2. Отпечатайте документа.


Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Изрязан текст или изображения

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Има ли изрязан текст или изображения?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Отстранете и след това поставете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отпечатайте документа.


Има ли изрязан текст или изображения?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. Отстранете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отстранете всичкия опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.

  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника.

 3. Вкарайте модула за изображения.

 4. Отпечатайте документа.


Има ли изрязан текст или изображения?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

 1. Подменете модула за изображения.

 2. Отпечатайте документа.


Има ли изрязан текст или изображения?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Тонерът се изтрива лесно

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Тонерът изтрива ли се лесно?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера.
 2. Отпечатайте документа.


Тонерът изтрива ли се лесно?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Тъмни вертикални ленти

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Поставете модула за изображения и след това поставете касетата.

 3. Отпечатайте документа.


Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. Отстранете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отстранете всичкия опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.

  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника.

 3. Вкарайте модула за изображения.

 4. Отпечатайте документа.


Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

 1. Проверете дали навлиза ярка светлина от дясната страна на принтера и го преместете, ако е необходимо.

 2. Отпечатайте документа.


Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Вертикални тъмни линии или черти

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Отстранете и след това инсталирайте отново модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини проблеми с качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отпечатайте документа.


Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. Подменете модула за изображения.

 2. Отпечатайте документа.


Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Тъмни вертикални черти с липса в разпечатката

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Отстранете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отстранете всичкия опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.

  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника.

 3. Вкарайте модула за изображения.

 4. Отпечатайте документа.


В разпечатките появяват ли се тъмни вертикални черти и има ли липсващи изображения?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


В разпечатките появяват ли се тъмни вертикални черти и има ли липсващи изображения?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Светли вертикални ленти

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Появяват ли се върху разпечатките светли вертикални ленти?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Вертикални бели линии

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете бутона за избор за преминаване през настройките.

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark.

  Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа.

 2. Отпечатайте документа.


Появяват ли се върху разпечатките бели вертикални линии?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера.
 2. Отпечатайте документа.


Появяват ли се върху разпечатките бели вертикални линии?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Поверителни и други изчакващи документи не се отпечатват

Действие

Yes (Да)

Не

Стъпка 1

 1. От контролния панел проверете дали документите се показват в списъка със Задържани задания.

  Забележка: Ако документите не са в списъка, тогава отпечатайте документите чрез опциите Отпечатване и задържане.

 2. Отпечатайте документите.


Отпечатани ли са документите?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

Заданието за печат може да съдържа грешки във формата или невалидни данни. Изтрийте заданието за печат и след това го изпратете отново.


Отпечатани ли са документите?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

Ако отпечатвате от интернет, тогава принтерът може да разчита множеството заглавия на задания като дубликати.

За потребители на Windows
 1. Отворете диалоговия прозорец Printing Preferences (Предпочитания за печат).

 2. От раздела Print and Hold (Отпечатване и задържане) кликнете върху Use Print and Hold (Използване на отпечатване и задържане), след което кликнете върху Keep duplicate documents (Запазване на дублирани документи).

 3. Въведете PIN код и след това запазете промените.

 4. Изпратете заданието за печат.

За потребители на Macintosh
 1. Запазете и наименувайте всяко задание отделно.

 2. Изпратете заданието отделно.


Отпечатани ли са документите?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 4.

Стъпка 4

 1. Изтрийте някои задържани задания, за да освободите памет в принтера.

 2. Отпечатайте документите.


Отпечатани ли са документите?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 5.

Стъпка 5

 1. Добавяне на памет на принтера.

 2. Отпечатайте документите.


Отпечатани ли са документите?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.


Бавно отпечатване

Действие

Yes (Да)

Не

Стъпка 1

Уверете се, че кабелът на принтера е свързан надеждно към принтера и компютъра, сървъра за печат, допълнително или друго мрежово устройство.


Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Уверете се, че принтерът не е в Безшумен режим.

  От началния екран докоснете Настройки > Устройство > Поддръжка > Меню за конфигуриране > Операции с устройство > Безшумен режим.

 2. Отпечатайте документа.


Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. В зависимост от операционната система определете разделителната способност за печат от диалоговия прозорец Printing Preferences (Предпочитания за печат) или Print (Отпечатване).

 2. Задайте разделителната способност на 600 dpi.

 3. Отпечатайте документа.


Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

 1. От началния екран докоснете Настройки > Отпечатване > Качество > Разделителна способност на печат.

 2. Задайте разделителната способност на 600 dpi.

 3. Отпечатайте документа.


Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 5.

Проблемът е решен.

Стъпка 5

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера.
  • Разпечатките с по-тежка хартия са по-бавни.
  • Хартия, която е по-тясна от Letter, A4 и Legal може да се отпечатва по-бавно.
 2. Отпечатайте документа.


Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 6.

Проблемът е решен.

Стъпка 6

 1. Уверете се, че настройките на принтера за текстура и тегло съвпадат със заредената хартия.

  От началния екран докоснете Настройки > Хартия > Конфигуриране на носителите > Типове носители.

  Забележка: Хартията с груба текстура и тежките хартии може да се отпечатват по-бавно.

 2. Отпечатайте документа.


Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 7.

Проблемът е решен.

Стъпка 7

Отстраняване на задържани задания.


Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 8.

Проблемът е решен.

Стъпка 8

 1. Уверете се, че принтерът не прегрява.

  Забележки:

  • Оставете принтера да се охлади след дълго задание за печат.
  • Спазвайте препоръчаната околна температура за принтера. За повече информация вижте Избор на място за принтера.
 2. Отпечатайте документа.


Принтерът отпечатва ли бавно?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.


Заданията за печат не се отпечатват

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Отворете диалоговия прозорец "Отпечатване" от документа, който се опитвате да отпечатате, и проверете дали сте избрали правилния принтер.

 2. Отпечатайте документа.


Отпечатан ли е документът?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

 1. Проверете дали принтерът е включен.

 2. Разрешете всички съобщения за грешка, които се появяват на дисплея.

 3. Отпечатайте документа.


Отпечатан ли е документът?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

 1. Проверете дали портовете работят и дали кабелите са добре свързани към компютъра и принтера.

  За повече информация вижте документацията за конфигуриране, доставена с принтера.

 2. Отпечатайте документа.


Отпечатан ли е документът?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 4.

Стъпка 4

 1. Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера.

 2. Отпечатайте документа.


Отпечатан ли е документът?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 5.

Стъпка 5

 1. Премахнете и повторно инсталирайте драйвера за принтера.

 2. Отпечатайте документа.


Отпечатан ли е документът?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.


Принтерът не отговаря

Действие

Да

Не

Стъпка 1

Проверете дали захранващият кабел е свързан към електрическия контакт.

стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.


Отговаря ли принтерът?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

Проверете дали електрическият контакт не е изключен от превключвател или прекъсвач.


Изключен ли е електрическият контакт от превключвател или прекъсвач?

Включете превключвателя или рестартирайте прекъсвача.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

Проверете дали принтерът е включен.


Включен ли е принтерът?

Отидете на стъпка 4.

Включете принтера.

Стъпка 4

Проверете дали принтерът се намира в режим „Заспиване“ или в режим „Хибернация“.


Намира ли се принтерът в режим „Заспиване“, или в режим „Хибернация“?

Натиснете бутона за захранване, за да събудите принтера.

Отидете на стъпка 5.

Стъпка 5

Проверете дали кабелите, свързващи принтера и компютъра, са включени в правилните портове.


В правилните портове ли са включени кабелите?

Отидете на стъпка 6.

Включете кабелите в правилните портове.

Стъпка 6

Изключете принтера, инсталирайте хардуерните опции и след това го включете отново.

За повече информация вижте документацията на опцията.


Отговаря ли принтерът?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 7.

Стъпка 7

Инсталирайте правилния драйвер на принтера.


Отговаря ли принтерът?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 8.

Стъпка 8

Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера.


Отговаря ли принтерът?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.


Регулиране на тъмнотата на тонера

 1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > > Print (Отпечатване) > Quality (Качество).

 2. От менюто Тъмнота на тонера регулирайте настройката.

Заданието се отпечатва от грешната тава или върху грешната хартия

Действие

Да

Не

Стъпка 1

 1. Проверете дали печатате върху правилната хартия.

 2. Отпечатайте документа.


Документът отпечатан ли е върху правилната хартия?

Отидете на стъпка 2.

Заредете правилния размер и вид на хартията.

Стъпка 2

 1. В зависимост от операционната система определете размера и типа на хартия от диалоговия прозорец „Предпочитания за печат“ или „Печат“.

  Забележка: Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Придвижете се до:

  Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията

 2. Уверете се, че настройките отговарят на тези на заредената хартия.

 3. Отпечатайте документа.


Документът отпечатан ли е върху правилната хартия?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

 1. Проверете дали тавите са свързани.

  За повече информация вижте Свързване на тави.

 2. Отпечатайте документа.


Документът отпечатан ли е от правилната тава?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.