Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Utilizaţi un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat.

  Notă: Imprimarea pe plicuri cu conţinut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor.

 2. Trimiteţi lucrarea de imprimare.


Se lipeşte plicul la imprimare?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. Asiguraţi-vă că tipul de hârtie este setat la Plic.

  De la panoul de control, navigaţi până la:

  Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie

 2. Trimiteţi lucrarea de imprimare.


Se lipeşte plicul la imprimare?

Contact asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Imprimarea de documente colaţionate nu funcţionează

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. De la panoul de control, navigaţi până la:

  Setări > Imprimare > Aspect > Asamblare

 2. Atingeţi Activat [1,2,1,2,1,2].

 3. Imprimaţi documentul.


Documentul este asamblat corect?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

 1. Din documentul pe care încercaţi să-l imprimaţi, deschideţi dialogul Imprimare şi apoi selectaţi Asamblare.

 2. Imprimaţi documentul.


Documentul este asamblat corect?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 3.

Pas 3

 1. Reduceţi numărul de pagini de imprimat.

 2. Imprimaţi documentul.


Sunt paginile asamblate corect?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.


Legarea tăvilor nu funcţionează

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Verificaţi dacă tăvile conţin aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip de hârtie.

 2. Verificaţi dacă ghidajele hârtiei sunt poziţionate corect.

 3. Imprimaţi documentul.


Se leagă corect tăvile de hârtie?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

 1. De la panoul de control, atingeţi Setări > Hârtie > Configuraţie tavă > Dimensiune/Tip hârtie

 2. Setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate.

 3. Imprimaţi documentul.


Se leagă corect tăvile de hârtie?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 3.

Pas 3

 1. Asiguraţi-vă că opţiunea Unirea tăvilor este setată la Automat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Legarea tăvilor.

 2. Imprimaţi documentul.


Se leagă corect tăvile de hârtie?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.


Hârtia se blochează frecvent

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Scoateţi tava.

 2. Verificaţi dacă hârtia este încărcată corect.

  Note:

  • Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziţionate corect.
  • Asiguraţi-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
  • Asiguraţi-vă că imprimaţi pe tipul şi dimensiunea de hârtie recomandate.
 3. Introduceţi tava.

 4. Imprimaţi documentul.


Apar frecvent blocaje de hârtie?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. De la panoul de control, navigaţi până la:

  Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie

 2. Setaţi dimensiunea şi tipul de hârtie corecte.

 3. Imprimaţi documentul.


Apar frecvent blocaje de hârtie?

Treceţi la pasul 3.

Problema este rezolvată.

Pas 3

 1. Încărcaţi hârtie dintr-un pachet nou.

  Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidităţii ridicate. Păstraţi hârtia în ambalajul original până când sunteţi gata să o încărcaţi.

 2. Imprimaţi documentul.


Apar frecvent blocaje de hârtie?

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Paginile blocate nu sunt reimprimate

Acţiune

Da

Nu

 1. De la panoul de control, navigaţi până la:

  Setări > Dispozitiv > Notificări > Recuperare pagini blocate

 2. În meniul Recuperare pagini blocate, selectaţi Activare sau Auto.

 3. Imprimaţi documentul.


Au fost reimprimate paginile blocate?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.