Problemi s ulaganjem papira

Omotnice se lijepe prilikom ispisivanja

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Upotrebljavajte omotnice koje su bile pohranjene na suhom mjestu.

  Napomena: U slučaju ispisivanja na vlažne omotnice može doći do lijepljenja omotnica.

 2. Pošaljite zadatak ispisivanja.


Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Provjerite je li vrsta papira postavljena na opciju Omotnica.

  Na upravljačkoj ploči odaberite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira

 2. Pošaljite zadatak ispisivanja.


Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Ispisivanje s razvrstavanjem ne funkcionira

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispisivanje > Izgled > Razvrstavanje.

 2. Postavite Razvrstavanje na Uključeno.

 3. Ispišite dokument.


Jesu li stranice ispravno razvrstane?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

 1. Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati i zatim odaberite Razvrstavanje.

 2. Ispišite dokument.


Jesu li stranice ispravno razvrstane?

Problem je riješen.

Prijeđite na 3. korak.

3. korak

 1. Smanjite broj stranica za ispisivanje.

 2. Ispišite dokument.


Jesu li stranice ispravno razvrstane?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Povezivanje odlagača ne funkcionira

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite sadrže li odlagači jednak format i vrstu papira.

 2. Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene.

 3. Ispišite dokument.


Povezuju li se odlagači kako treba?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

 1. Na upravljačkoj ploči odaberite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira

 2. Postavite format i vrstu papira tako da odgovara formatu i vrsti papira u povezanim odlagačima.

 3. Ispišite dokument.


Povezuju li se odlagači kako treba?

Problem je riješen.

Prijeđite na 3. korak.

3. korak

 1. Provjerite sljedeće Povezivanje odlagača postavljeno je naAutomatski. Za dodatne informacije pogledajte Povezivanje odlagača.

 2. Ispišite dokument.


Povezuju li se odlagači kako treba?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Papir se često zaglavljuje

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Izvadite odlagač.

 2. Provjerite je li papir pravilno umetnut.

  Napomene:

  • Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene.
  • Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.
  • Za ispisivanje svakako koristite papir preporučenog formata i vrste.
 3. Umetnite odlagač.

 4. Ispišite dokument.


Jesu li zaglavljivanja papira česta?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Na upravljačkoj ploči odaberite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira

 2. Postavite odgovarajući format i vrstu papira.

 3. Ispišite dokument.


Jesu li zaglavljivanja papira česta?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

 1. Uložite papir iz novog paketa.

  Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.

 2. Ispišite dokument.


Jesu li zaglavljivanja papira česta?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno

Radnja

Da

Ne

 1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Obavijesti > Oporavak sadržaja zaglavljenog papira.

 2. Odaberite Uključeno ili Automatski.

 3. Primijenite izmjene.


Ispisuju li se zaglavljene stranice ponovo?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.