Problemi s ispisivanjem

Kvaliteta ispisa je loša

Prazne ili bijele stranice

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.

  1. Izvadite spremnik s tonerom i zatim izvadite ispisnu jedinicu.

   Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

   Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

  2. Provjerite ima li na ispisnoj jedinici znakova oštećenja.

   Napomena: Provjerite da kontakt fotovodičkog bubnja nije savijen ili da nije na odgovarajućem mjestu.

  3. Dobro protresite ispisnu jedinicu kako bi se toner rasporedio.

  4. Umetnite ispisnu jedinicu i zatim umetnite spremnik s tonerom.

 2. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

Provjerite je li valjak za prijenos pravilno postavljen.


Je li valjak za prijenos pravilno postavljen?

Prijeđite na korak 5.

Prijeđite na 4. korak.

4. korak

 1. Izvadite i zatim umetnite valjak za prijenos.

 2. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?

Prijeđite na 5. korak.

Problem je riješen.

5. korak

 1. Zamijenite ispisnu jedinicu.

 2. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Taman ispis

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Je li ispis taman?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

 2. Smanjite zatamnjenost tonera. Na upravljačkoj ploči odaberite:

  Postavke > Ispis > Kvaliteta

 3. Ispišite dokument.


Je li ispis taman?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

 1. Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.

  Napomene:

  • Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.
  • Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.
 2. Ispišite dokument.


Je li ispis taman?

Prijeđite na 4. korak.

Problem je riješen.

4. korak

Provjerite ima li papir teksturu ili grubu završnu obradu.


Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?

Prijeđite na 5. korak.

Prijeđite na 6. korak.

5. korak

 1. Papir s teksturom zamijenite običnim papirom.

 2. Ispišite dokument.


Je li ispis taman?

Prijeđite na 6. korak.

Problem je riješen.

6. korak

 1. Uložite papir iz novog paketa.

  Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.

 2. Ispišite dokument.


Je li ispis taman?

Prijeđite na 7. korak.

Problem je riješen.

7. korak

 1. Izvadite i zatim umetnite ispisnu jedinicu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

 2. Ispišite dokument.


Je li ispis taman?

Prijeđite na 8. korak.

Problem je riješen.

8. korak

 1. Zamijenite ispisnu jedinicu.

 2. Ispišite dokument.


Je li ispis taman?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Tanke linije ne ispisuju se pravilno

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Ispisuju li se pravilno tanke linije?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Prilagodite postavke za kvalitetu ispisivanja.

  1. Na upravljačkoj ploči odaberite:

   Postavke > Ispis > Kvaliteta > Povećanje broja piksela > Fontovi

  2. Prilagodite zatamnjenost tonera na 7. Na upravljačkoj ploči odaberite:

   Postavke > Ispis > Kvaliteta

 2. Ispišite dokument.


Ispisuju li se pravilno tanke linije?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Savijeni ili zgužvani papir

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Je li papir savijen ili zgužvan?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Uložite papir iz novog paketa.

  Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.

 2. Ispišite dokument.


Je li papir savijen ili zgužvan?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

 1. Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.

  Napomene:

  • Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.
  • Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.
 2. Ispišite dokument.


Je li papir savijen ili zgužvan?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Siva pozadina

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Isključite pisač, pričekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

 2. Smanjite zatamnjenost tonera.

  Na upravljačkoj ploči odaberite:

  Postavke > Ispis > Kvaliteta

 3. Ispišite dokument.


Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

 1. Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.

  Napomene:

  • Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.
  • Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.
 2. Ispišite dokument.


Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?

Prijeđite na 4. korak.

Problem je riješen.

4. korak

 1. Izvadite ispisnu jedinicu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

 2. Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.

  Napomena: Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubnja.

 3. Umetnite ispisnu jedinicu.

 4. Ispišite dokument.


Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?

Prijeđite na 5. korak.

Problem je riješen.

5. korak

 1. Zamijenite ispisnu jedinicu.

 2. Ispišite dokument.


Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Neodgovarajuće margine

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Prilagodite položaj vodilica za papir sukladno uloženom papiru.

 2. Ispišite dokument.


Jesu li margine ispravne?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

 1. Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.

  Napomene:

  • Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.
  • Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.
 2. Ispišite dokument.


Jesu li margine ispravne?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Svijetao ispis

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Je li ispis svijetao?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

 2. Povećajte zatamnjenost tonera. Na upravljačkoj ploči odaberite:

  Postavke > Ispis > Kvaliteta

 3. Ispišite dokument.


Je li ispis svijetao?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

 1. Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.

  Napomene:

  • Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.
  • Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.
 2. Ispišite dokument.


Je li ispis svijetao?

Prijeđite na 4. korak.

Problem je riješen.

4. korak

Provjerite je li rezolucija ispisivanja postavljena na 600 dpi.

 1. Na upravljačkoj ploči odaberite:

  Postavke > Ispisivanje > Kvaliteta > Rezolucija ispisivanja

 2. Ispišite dokument.


Je li ispis svijetao?

Prijeđite na 5. korak.

Problem je riješen.

5. korak

 1. Izvadite spremnik s tonerom i zatim izvadite ispisnu jedinicu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

 2. Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.

 3. Dobro protresite ispisnu jedinicu kako bi se toner rasporedio, a zatim je umetnite.

 4. Umetnite spremnik s tonerom.

 5. Isključite pisač, pričekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

 6. Ispišite dokument.


Je li ispis svijetao?

Prijeđite na 6. korak.

Problem je riješen.

6. korak

 1. Ako se problem dogodi nakon postavljanja novog kompleta za održavanje, provjerite je li postavljen valjak za prijenos priložen uz komplet.

  Napomena: Ako je potrebno, zamijenite valjak za prijenos.

 2. Ispišite dokument.


Je li ispis svijetao?

Prijeđite na 7. korak.

Problem je riješen.

7. korak

Provjerite status ispisne jedinice. Na upravljačkoj ploči odaberite:

Status / potrošni materijal > Potrošni materijal


Bliži li se ispisna jedinica kraju radnog vijeka?

Prijeđite na 8. korak.

Obratite se službi za korisničku podršku.

8. korak

 1. Zamijenite ispisnu jedinicu.

 2. Ispišite dokument.


Je li ispis svijetao?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Mrlje i točke na ispisu

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Sadrži li ispis mrlje?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

Provjerite je li procurio toner u pisaču.


Je li procurio toner u pisaču?

Prijeđite na 3. korak.

Obratite se službi za korisničku podršku.

3. korak

Provjerite status ispisne jedinice. Na upravljačkoj ploči odaberite:

Status / potrošni materijal > Potrošni materijal


Bliži li se ispisna jedinica kraju radnog vijeka?

Prijeđite na 4. korak.

Obratite se službi za korisničku podršku.

4. korak

 1. Zamijenite ispisnu jedinicu.

 2. Ispišite dokument.


Sadrži li ispis mrlje?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Savijanje papira

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Je li papir savijen?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Prilagodite vodilice u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.

 2. Ispišite dokument.


Je li papir savijen?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

 1. Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.

  Napomene:

  • Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.
  • Postavke možete promijeniti i na upravljačkoj ploči pisača.
 2. Ispišite dokument.


Je li papir savijen?

Prijeđite na 4. korak.

Problem je riješen.

4. korak

 1. Izvadite papir iz odlagača, a zatim ga okrenite.

 2. Ispišite dokument.


Je li papir savijen?

Prijeđite na 5. korak.

Problem je riješen.

5. korak

 1. Uložite papir iz novog paketa.

  Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.

 2. Ispišite dokument.


Je li papir savijen?

Prijeđite na 6. korak.

Problem je riješen.

6. korak

 1. Provjerite je li podržan uloženi papir.

  Napomena: Ako papir nije podržan, uložite podržani papir.

 2. Ispišite dokument.


Je li papir savijen?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Neravni ili iskrivljeni ispisi

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Prilagodite vodilice u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.

 2. Ispišite dokument.


Je li ispis neravan ili iskrivljen?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Provjerite je li podržan uloženi papir.

  Napomena: Ako papir nije podržan, uložite podržani papir.

 2. Ispišite dokument.


Je li ispis neravan ili iskrivljen?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

 1. Provjerite ima li na mehanizmu za uvlačenje u odlagaču znakova oštećenja i prljavštine te ga zamijenite po potrebi.

 2. Ispišite dokument.


Je li ispis neravan ili iskrivljen?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Potpuno crne stranice

Ispis na kojemu dominira crna boja
Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Izvadite i zatim umetnite ispisnu jedinicu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

 2. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

 1. Izvadite ispisnu jedinicu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

 2. Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.

  Napomena: Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubnja.

 3. Umetnite ispisnu jedinicu.

 4. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?

Prijeđite na 4. korak.

Problem je riješen.

4. korak

Provjerite ima li na ispisnoj jedinici znakova oštećenja.


Ima li na ispisnoj jedinici znakova oštećenja?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Prijeđite na 5. korak.

5. korak

 1. Zamijenite ispisnu jedinicu.

 2. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Nepotpun tekst ili slike

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Jesu li tekst ili slike nepotpune?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Izvadite i zatim umetnite ispisnu jedinicu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

 2. Ispišite dokument.


Jesu li tekst ili slike nepotpune?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

 1. Izvadite ispisnu jedinicu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

 2. Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.

  Napomena: Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubnja.

 3. Umetnite ispisnu jedinicu.

 4. Ispišite dokument.


Jesu li tekst ili slike nepotpune?

Prijeđite na 4. korak.

Problem je riješen.

4. korak

 1. Zamijenite ispisnu jedinicu.

 2. Ispišite dokument.


Jesu li tekst ili slike nepotpune?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Toner se lako briše

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Skida li se toner lako?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.

  Napomene:

  • Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.
  • Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.
 2. Ispišite dokument.


Skida li se toner lako?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

 1. Izvadite i zatim umetnite grijač.

 2. Ispišite dokument.


Skida li se toner lako?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Vodoravne svijetle pruge

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se na ispisima vodoravne svijetle pruge?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

 2. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se na ispisima vodoravne svijetle pruge?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Okomite svijetle pruge

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se na ispisima okomite svijetle pruge?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Okomite bijele crte

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

Riješite probleme sa sporim ispisivanjem. Za dodatne informacije pogledajte Sporo ispisivanje.


Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

 1. Zamijenite ispisnu jedinicu.

 2. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Okomite tamne pruge

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Izvadite spremnik s tonerom i zatim izvadite ispisnu jedinicu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

 2. Umetnite ispisnu jedinicu i zatim umetnite spremnik.

 3. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

 1. Izvadite ispisnu jedinicu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

 2. Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.

  Napomena: Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubnja.

 3. Umetnite ispisnu jedinicu.

 4. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?

Prijeđite na 4. korak.

Problem je riješen.

4. korak

 1. Provjerite ulazi li jarko svjetlo s desne strane pisača i premjestite pisač po potrebi.

 2. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Okomite tamne crte

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

Uzmite prazan list papira i izradite dvostranu kopiju putem ADF-a.


Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?

Prijeđite na 2. korak.

Prijeđite na 3. korak.

2. korak

Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite sljedeća područja:

 • Staklena podloga ADF-a (A) i staklo ADF-a (B)

 • Staklo ADF-a (A) i staklena podloga ADF-a (B) u vratašcima E


Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

 1. Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.

  Napomene:

  • Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.
  • Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do Postavke > Papir > Konfiguriranje odlagača > Format/vrsta papira.
 2. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?

Prijeđite na 4. korak.

Problem je riješen.

4. korak

 1. Uložite papir iz novog paketa.

  Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Papir spremite u originalnu ambalažu do ponovne upotrebe.

 2. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?

Prijeđite na 5. korak.

Problem je riješen.

5. korak

 1. Izvadite i zatim umetnite ispisni komplet.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Komplet za ispisivanje nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

 2. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Okomite tamne crte umjesto sadržaja

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Izvadite ispisnu jedinicu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

 2. Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.

  Napomena: Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubnja.

 3. Umetnite ispisnu jedinicu.

 4. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte umjesto sadržaja?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.

  Napomena: Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.

 2. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte umjesto sadržaja?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Ponavljajuće nepravilnosti

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

Radnja

Da

Ne

1. korak

Pomoću opcije "Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa" provjerite je li razmak između ponavljajućih nepravilnosti jednak nekome od sljedećih:

 • 96,8 mm (3,81 inča)

 • 47,8 mm (1,88 inča)

 • 28,5 mm (1,12 inča)


Odgovara li razmak između ponavljajućih nepravilnosti nekoj od sljedećih mjera?

Prijeđite na 2. korak.

Zabilježite razmak i zatim se obratite službi za korisničku podršku.

2. korak

 1. Zamijenite ispisnu jedinicu.

 2. Ispišite dokument.


Pojavljuju li se ponavljajuće nepravilnosti?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Na upravljačkoj ploči provjerite pojavljuju li se dokumenti na popisu Zadaci na čekanju.

  Napomena: Ako dokumenti nisu na popisu, ispišite ih pomoću značajke Ispis i čekanje.

 2. Ispišite dokumente.


Jesu li dokumenti ispisani?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

Zadatak ispisivanja može sadržavati pogrešku u formatiranju i podatke koji nisu valjani.

 • Izbrišite zadatak ispisa, a zatim ga ponovo pošaljite.

 • U slučaju PDF datoteka generirajte novu datoteku, a potom ispišite dokumente.


Jesu li dokumenti ispisani?

Problem je riješen.

Prijeđite na 3. korak.

3. korak

Ako ispisujete s interneta, pisač možda očitava više naziva zadataka kao duplikate.

Za korisnike sustava Windows
 1. Otvorite dijaloški okvir Preference ispisa.

 2. U odjeljku Ispis i čekanje odaberite Zadrži duplikate dokumenata.

 3. Unesite PIN.

 4. Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.

Za korisnike računala Macintosh
 1. Spremite svaki zadatak pod različitim nazivom.

 2. Pošaljite zadatak individualno.


Jesu li dokumenti ispisani?

Problem je riješen.

Prijeđite na 4. korak.

4. korak

 1. Izbrišite neke zadatke na čekanju kako biste oslobodili memoriju pisača.

 2. Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.


Jesu li dokumenti ispisani?

Problem je riješen.

Prijeđite na 5. korak.

5. korak

 1. Dodajte memoriju pisaču.

 2. Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.


Jesu li dokumenti ispisani?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Sporo ispisivanje

Radnja

Da

Ne

1. korak

Provjerite je li kabel pisača dobro ukopčan u pisač i računalo, ispisni poslužitelj, opciju ili drugi mrežni uređaj.


Ispisuje li pisač sporo?

Prijeđite na 2. korak.

Problem je riješen.

2. korak

 1. Pazite da pisač ne bude u ekološkom ili tihom načinu rada.

  • Na upravljačkoj ploči odaberite:

   Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Ekološki način rada

  • Na upravljačkoj ploči odaberite:

   Postavke > Uređaj > Održavanje > Izbornik Konfiguracija > Operacije uređaja > Tihi način rada

  Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

 2. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač sporo?

Prijeđite na 3. korak.

Problem je riješen.

3. korak

 1. Ovisno o operacijskom sustavu, navedite rezoluciju ispisivanja u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.

 2. Postavite rezoluciju na 600 dpi.

 3. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač sporo?

Prijeđite na 4. korak.

Problem je riješen.

4. korak

 1. Na upravljačkoj ploči odaberite:

  Postavke > Ispisivanje > Kvaliteta > Rezolucija ispisivanja

  Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite gumb za odabir.

 2. Postavite rezoluciju na 600 dpi.

 3. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač sporo?

Prijeđite na 5. korak.

Problem je riješen.

5. korak

 1. Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.

  Napomene:

  • Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.
  • Teži papir ispisuje se sporije.
  • Papir uži od letter, A4 i Legal može se ispisivati sporije.
 2. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač sporo?

Prijeđite na 6. korak.

Problem je riješen.

6. korak

 1. Provjerite odgovaraju li postavke pisača za Teksturu i Gramaturu papiru koji se ulaže.

  Napomena: Papiri grube teksture i velike gramature mogu se sporije ispisivati.

 2. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač sporo?

Prijeđite na 7. korak.

Problem je riješen.

7. korak

Uklonite zadatke na čekanju.


Ispisuje li pisač sporo?

Prijeđite na 8. korak.

Problem je riješen.

8. korak

 1. Uvjerite se da se pisač ne pregrijava.

  Napomene:

  • Nakon vrlo dugačkog zadatka ispisivanja pričekajte da se pisač ohladi.
  • Provjerite preporučenu temperaturu okruženja za pisač. Za dodatne informacije pogledajte Odabir lokacije za pisač.
 2. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač sporo?

Prijeđite na 9. korak.

Problem je riješen.

9. korak

 1. Povećajte kapacitet memorije pisača.

 2. Ispišite dokument.


Ispisuje li pisač sporo?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je riješen.


Zadaci ispisivanja ne ispisuju se

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. U dokumentu koji pokušavate ispisati otvorite dijaloški okvir ispisa, zatim provjerite jeste li odabrali odgovarajući pisač.

 2. Ispišite dokument.


Je li dokument ispisan?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

 1. Provjerite je li pisač uključen.

 2. Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu.

 3. Ispišite dokument.


Je li dokument ispisan?

Problem je riješen.

Prijeđite na 3. korak.

3. korak

 1. Provjerite jesu li priključci aktivni te jesu li kabeli čvrsto priključeni na računalo i pisač.

  Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem.

 2. Ispišite dokument.


Je li dokument ispisan?

Problem je riješen.

Prijeđite na 4. korak.

4. korak

 1. Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

 2. Ispišite dokument.


Je li dokument ispisan?

Problem je riješen.

Prijeđite na 5. korak.

5. korak

 1. Uklonite, a zatim ponovo instalirajte softver pisača.

  Napomena: Softver za pisač dostupan je na adresi http://support.lexmark.com.

 2. Ispišite dokument.


Je li dokument ispisan?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Pisač ne reagira

Radnja

Da

Ne

1. korak

Provjerite je li kabel napajanja ukopčan u električnu utičnicu.

standarda ikona za oprez OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


Reagira li pisač?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

Provjerite je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača.


Je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača?

Uključite sklopku ili ponovo postavite prekidač.

Prijeđite na 3. korak.

3. korak

Provjerite je li pisač uključen.


Je li pisač uključen?

Prijeđite na 4. korak.

Uključite pisač.

4. korak

Provjerite je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji.


Je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji?

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste aktivirali pisač.

Prijeđite na 5. korak.

5. korak

Provjerite jesu li kabeli koji povezuju pisač i računalo priključeni u odgovarajuće priključke.


Jesi li kabeli priključeni u odgovarajuće priključke?

Prijeđite na 6. korak.

Priključite kabele u odgovarajuće priključke.

6. korak

Isključite pisač, postavite hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.

Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz hardversku opciju.


Reagira li pisač?

Problem je riješen.

Prijeđite na 7. korak.

7. korak

Instalirajte odgovarajući upravljački program za ispisivanje.


Reagira li pisač?

Problem je riješen.

Prijeđite na 8. korak.

8. korak

Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.


Reagira li pisač?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Podešavanje zatamnjenja tonera

 1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta.

 2. Podesite zatamnjenost tonera.

 3. Primijenite izmjene.

Zadatak se ispisuje iz pogrešnog odlagača ili na pogrešnom papiru

Radnja

Da

Ne

1. korak

 1. Provjerite ispisujete li na odgovarajućem papiru.

 2. Ispišite dokument.


Je li dokument ispisan na odgovarajućem papiru?

Prijeđite na 2. korak.

Uložite papir odgovarajućeg formata i vrste.

2. korak

 1. Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.

  Napomena: Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do opcije:

  Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira

 2. Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.

 3. Ispišite dokument.


Je li dokument ispisan na odgovarajućem papiru?

Problem je riješen.

Prijeđite na 3. korak.

3. korak

 1. Provjerite jesu li odlagači povezani.

  Za dodatne informacije pogledajte Povezivanje odlagača.

 2. Ispišite dokument.


Ispisuje li se dokument iz odgovarajućeg odlagača?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.